D.S.A.


Op 25 augustus 2023 trad de Digital Services Act (DSA) in werking.
De EU beweert uiteraard... dat dit het internet veiliger zal maken.  Maar je moet je goed afvragen of het feitelijk niet gewoon een Censuurwet is, die de Vrijheid van Meningsuiting niet teveel in gaat perken.

Men zegt dat het doel van de DSA is, om een veilige online omgeving te creŽren voor burgers. Maar voorzover mijn kennis reikt, lijkt het er, wat dus mijn visie hierop betreft, het er veel meer op dat men kritische geluiden de kop in wil drukken.

De D.S.A. gaat zich namelijk ook bezighouden met het bestrijden van: desinformatie...
Maar ja. wŠt is: desinformatie ?  Dit opent de deur voor interpretatie en mogelijke censuur van dus meningen die afwijken van de officiŽle standpunten van de overheid.
En laten we ons geen rad voor ogen draaien. Dat is het, wat er 100% zeker zal gebeuren.
We krijgen er meer een overheid door, die bepaalt wat als waarheid wordt beschouwd en welke meningen moeten worden onderdrukt.
En of we daar wel een betere democratische wereld van krijgen ?

Nog een aandachtspunt hierbij is dat de: D.S.A. de mogelijkheid biedt voor de Europese Commissie om in te grijpen bij wat zij als een: Crisis, beschouwen.
Dit geeft de Commissie de macht om socialemediaplatforms (Zoals bijvoorbeeld: Twitter-X) te dwingen informatie te verwijderen of juist te verspreiden, afhankelijk van het oordeel van de Commissie.  Maar de persvrijheid en de onafhankelijkheid van alleen al online platforms gaat daardoor verloren.  D.S.A. roept bij mensen die in deze tijd nog na willen denken, logischerwijze vragen op, over alleen al de balans tussen veiligheid en vrijheid van meningsuiting.

Natuurlijk werd- en worden alleen de positieve kanten van: D.S.A. benadrukt.
Transparantie- en iets met interne klachtenprocedures. En men zal er nog wel wat aan zogeheten: 'positieve' dingen bijverzinnen.
Maar in de praktijk zal het blijken toch leidend te zijn, al datgene waarover men ook bij het invoeren van dit: D.S.A. opnieuw zwijgt, namelijk- en te weten: dat dit de deur opent naar overheidscontrole en censuur van online informatie en meningen.  Iets wat fundamentele waarden van de democratie, vrijheid en openheid raakt.
Maar ja: dŠŠr zal men geen boodschap aan hebben.

In the mainstreammedia zullen vanaf de invoering alleen de zogeheten: 'positieve' aspecten gebracht worden. En als er al iets genoemd zal worden van die (Voor ons eigenlijk veel belangrijkere), Šndere aspecten, dan zal de toon op z'n minst zijn dat dat niet zo'n vaart zal lopen- tot aan completdenken aan toe.
Waar blijft de verantwoordelijkheid van ook de media ?

Verkiezingen: 22 november, 2023.
Advies: stem op een partij, die ook hierop tegen is. Want het gaat om nogal wat. Vergissen we ons ook daar en hier beter maar niet in.
Maar ja. Dan moet de bulk van het volk wel wakker willen worden, zijn- en blijven. En laat ik nu juist daarin een hard hoofd hebben...