Climate Change ?


Extinction Rebellion en de A12:
Op zaterdag 9 september, 2023 blokkeerde Extinction Rebellion de A12. Hoewel in niet mis te verstane woorden hen aangegeven was, dat dit verboden was, had Extinction Rebellion er op geen enkele manier een boodschap aan.
Tsja. En dan komt het aan op te ondernemen actie van de overheid.

En wat dan... duidelijk- en voor eigenlijk iedereen zichtbaar opviel- en valt, dat is dat in vergelijking met de protesten tegen Coronamaatregelen (Waaronder mensen écht geknecht werden en worden !), dat de aanpak soft was.  Het was een warme dag, en inplaats van het waterkanon op volle sterkte... los te laten op de demonstranten, die daar niet mochten zijn, werd het bijna een warme douche. Verfrissend voor de demonstranten.
Hoe ánders... was ook dát bij de Coronademonstraties !
En dan noem ik alleen dit onderdeeltje nog maar.

Nog los van wat ik van Extinction Rebellion vind... Dit zou overal vragen op moeten roepen. Zeker als deze aanpak voor Extinction Rebellion blijvend is, omdat ze aangaven en: aangeven elke dag door te gaan met o.a. de A12 bezet te houden.
Maar vragen oproepen over het verschil in aanpak ? Dat doet het in dit land niet.
Waarom niet ?
 Klimaatverandering. Tsja. Wat er ook écht aan de hand is. En wat je er van kunt vinden ? Toch ergens een beetje vreemd dat klimaatverandering... gewacht heeft..., totdat de globalisten hun agenda: 2030 helemaal hadden gepland- en klaar waren om het uit te voeren.  Voor zover ik het zie, maakt nu juist dát... klimaatverandering (Tenminste als men het hoofdzakelijk aan de mensen toeschrijft ?), er niet geloofwaardiger op.
En al helemaal niet als de werkelijke oorzaken en dé... juiste aanpak (En dat is dus niet slechts de 'gewone' burgers financieel kaalplukken !), nergens aan bod komen.


 

 

Dat de mens voor een deel verantwoordelijk is voor het klimaatprobleem, lijkt althans mij
wel vanzelfsprekend. Alleen 'moet' je m.i. wel de vraag stellen van hoe groot het menselijk aandeel daarvan, daarin is ?
Heel groot- of toch heel veel minder groot ?  Voor welk percentage ?

En zeker als zou blijken dat dat percentage gering is (Door alle tijden heen, vanaf het ontstaan van de aarde zijn er schommelingen geweest !), zeker dan is het opmerkelijk te noemen, dat voor het oplossen van het klimaatprobleem daarvoor dan altijd als enige oplossing gezien wordt: het leven van de 'gewone' burgers financieel steeds meer ondragelijker te maken.

Zomaar een voorbeeldje daarvan, anno: 30-08-2023:
De auto. Toch een van de belangrijkste uitvindingen van de afgelopen eeuw(en). En iets dat mensen een ongekende vrijheid gaf- en geeft, omdat we ons op een makkelijke manier kunnen verplaatsen. En waarbij ook mensen met een kleine beurs konden profiteren.

Maar een belangrijke adviseur van het kabinet:  Jan Willem Erisman, voorzitter van de wetenschappelijke klimaatraad, die gaf eind augustus 2023 aan, dat de massa van de auto af moet.  "Om een volledig klimaatneutraal vervoerssysteem te hebben in Nederland, kunnen de meeste burgers niet meer in een (eigen) auto rijden.
De heilige koe, dient misschien een zwart (Nog zwarter)- schaap te worden.

* Commentaar:
Dat de auto bij zal dragen aan een beter milieu ? Iedereen snapt wel, dat dát natuurlijk niet het geval is. Punt.  Maar je moet wel nadelen tegen voordelen afzetten. En er zou niet alleen naar de auto gekeken moeten worden. In het kader van klimaat & cö is er, in elk geval, wat mij betreft, meer waar naar gekeken moet worden. Onder andere:
- Overbevolking bijvoorbeeld. Maar dat blijft, helaas altijd maar een zwaar taboe onderwerp.
- Ondanks bieden werkgelegenheid: wát stoot de industrie (Wereldwijd) uit ?
- Hoe goed zijn die grote datacenters voor het klimaat en milieu ?
- Hoe klimaatvriendelijk zijn ook: The Phones, qua productie en opladen elke dag ?
En er is vast nog veel meer op te noemen...

Gun mensen nog een stukje vrijheid, met hun auto. Waarbij het begrip: 'vrijheid', inmiddels sowieso al discutabel is qua alleen al (Nog verder stijgende) brandstofprijzen, belastingen- en andere, overige kosten.  En over 'vrijheid' gesproken: als je je er werkelijk in verdiept: hoe vrij ben je dan nog in een elektrische auto ?
Maar goed: gun mensen gewoon hun rijplezier !
En richt je vizier dus mede..., ook eens op ándere zaken.

Op: 22 november, 2023. Dan zijn er weer verkiezingen.
Advies: stel je op de hoogte van wat politieke partijen willen. Wat ze aangeven in hun (Verkorte ?), programma's.  En stem dan puur daar je eigen keuze op af. Dus niet, zomaar zonder nadenken, weer "dom vedan", op die en die partij stemmen, omdat je dat altijd al deed, maar analyseer wat ze gedaan hebben, nagelaten hebben- en n.a.w. wél- of niet voor u gaan doen, straks.

En kijk nu ook eens niet alleen maar, of: hoofdzakelijk, naar de: 'poppetjes'. Een wellicht populair overkomend persoon, daarvan kan de partij op zich een beleid voorstaan, wat ondanks dat populaire: 'poppetje', een beleid voert wat niet goed voor u is.  En het: 'poppetje', wat bij u op zich niet populair is, daarvan kan de partij best eens een beleid voeren wat wél... goed voor u is.
Bekijk dus wat de partij, de partij... ansich wil !

In de praktijk van alle dag, zal blijken, dat u hoofdzakelijk te maken heeft met gevoerd- of te voeren beleid.  En niet met het: 'poppetje'.