Greep uit: moties

*
Let vooral op de partijen, die voor- en/of tegen zijn !


010
009
008
007

006

005

004

003

002

001

26-09-2023
20-09-2023
20-09-2023
19-01-2023

03-11-2020

10-03-2021

11-10-2022

28-06-2022

21-12-2022
20-12-2022

Puberteits remmers
Cashgeld moet blijven & cö...
Stop de oorlog
Voorkom formeel oorlog met Rusland

Géén Corona Vaccinatie Plicht !

Géén Vacc.bewijs, voor toegang tot ?

Diplomatie i.p.v. Oorlog

Het respecteren van: Boeren is...

Contant Geld moet blijven

Intrekken Nieuwe Pensioenwet

Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Aangenomen

U-áángenomen

Verworpen

Verworpen

Aangenomen

Verworpen