Een beknopte greep uit mijn visies, op tal van zaken.
* Noot:
Probleem hierbij is wel: als het geschreven is, lijkt nuancering niet aanwezig. Want het staat immers geschreven. Het staat er als het ware: zwart op wit.
Maar ik zie hetzelf meer, als uitgangspunten voor discussie.

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031Pensioenleeftijd weer naar 65 jaar. Dat kan met andere keuzes van ons geld.
Nieuwe pensioenstelsel (2023) terugdraaien, naar oude pensioenstelsel.
Nabestaandenpensioen moet blijven.
OZB = "Diefstal" (Op z'n minst: alles tot 1 miljoen, vrijwaren hiervan).
Minimaal 3% rente op je spaargeld. Geen bankkosten consument.
Op elke 3.000 burgers een pinautomaat.
Contant Geld moet blijven en door alles en iedereen geaccepteerd worden.
Geen Vermogensrendementsheffing onder vermogen van: 1 miljoen.
Geen: Erf- of Schenkbelasting heffen tot 1 miljoen.
Erfenisgeld altijd eerst naar echtgenoot en kinderen van de overledene.
Eigen kinderen onterven wordt verboden.
Aflosboete = Diefstal. Geen aflosboetes dus.
Geen heffing over verkoopwinst huis. (Is meestal nodig voor een nieuw huis).
Na verkoop tijdelijk... in huurwoning ? 2 Jaar geen belasting op je verkoopgeld.
Laat de vermogens van ouderen (Tot misschien ? 1 Miljoen...) met rust.
Privé bezit maximaliseren tot max. 25 miljoen. Bedrijfsmatig: vrij.
Winstbelasting bedrijven & cö, afwegen tegen wat ze ons bieden.
Géén PSD2, ofwel Payment Services Directive- of zoiets dergelijks.
Arbeidsmarkt: Geschikt ? Dan vaste baan na maximaal 4 maand proeftijd.
Marktwerking zoveel mogelijk uit de zorg halen.
Winst van Farmaceuten limiteren.
Demonstratie en samenscholingsverbod bij abortusklinieken.
Bij pandemieën (Corona e.d.) Vaccinatie advies. Geen (Indirecte) verplichting.
Herindeling gemeenten terugdraaien.
DiGiD moet een keuze zijn. Geen verplichting.
Social Media: alleen échte oproepen tot geweld /opruiing aanpakken (V.V.M.U.).
Auteursrecht tot 40 jaar. Daarna is alles vrij !
Zonnepanelen mag geen verliespost (Belasting ?), voor bezitters worden.
Onze duurzaamheid, mag niet geënt zijn op o.a. kinderarbeid (Kobalt) Congo.
Onderwijs: mobieltjes "verbieden", op school.
Onderwijs: basisbeurs.
Onderwijs: Lentekriebels. Voorlichting laatste groep basisschool oke. Vorming niet !

* Dekking van dit alles: aanpassen huidig uitgavenbeleid.


*  Hier  wordt  nog  verder  aan  gewerkt  *