Boeren

 

Hoe aantrekkelijk is het voor boeren om zich uit te laten kopen ?

Niet elke boer, die van de uitkoopregeling gebruik zal, wil- of zelfs moet maken, wordt er een miljonair van (Dat is in algemene zin wl de beeldvorming). Volgens de overheid, die meent d juiste belangen te hebben, is de regeling die er ligt: Woest Aantrekkelijk.
Vergeten wordt (Als je het: 'vergeten', kunt noemen ?), dat veel boeren leningen uit hebben staan bij een bank. En bij uitkoop, zullen die afgelost moeten worden. Tenminste, je moet er van uitgaan dat desbetreffende banken dat dan willen cq eisen.

Voor veel boeren is de uitkoopregeling daarom niet zo interessant. En dat het niet interessant is, heeft lang niet altijd te maken, dat na een uitkoopregeling de boer geen miljonair wordt en hij/zij daarna bijvoorbeeld niet zorgenloos in een gloednieuwe vette Hummer rond kan toeren, om maar eens wat te noemen.  Maar als je er werkelijk zo goed als niks aan overhoudt ??? Hoe aantrekkelijk is het dan ?
En dt is de andere kant, waar we helaas in ook het mainstreamnieuws maar bitter weinig over horen.  Evenals dat je na uitkoop, je leven als echte boer zijnde wel kunt vergeten.


 

De boeren.

In hoofdzaak... gaat het niet om het verminderen van de veestapel.
In hoofdzaak... gaat het niet de Stikstof uitstoot.
In hoofdzaak... gaat het niet om het milieu en het klimaat.

En het gaat in hoofdzaak... zelfs ook nog niet eens om giftige bestrijdingsmiddelen terug te dringen (Rapport: Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden [CML] 25-08-2023). Landbouwgif zou vervangen moeten worden door echt milieuvriendelijke alternatieven. We zullen naar een type landbouw toe moeten, althans daarop inzetten, zonder het gebruik van pesticiden. 
En ja. Wie kan daar op tegen zijn, mits dat werkt ?

Maar toch: alle bovengenoemde redenen- en misschien meer... ? Het is niet de hoofdreden van het aanpakken van de boeren. De echte, enige en werkelijke reden is, dat men aast op de (Goedkope[re]) grond van de boeren.  Maar dt wordt zo goed als overal stilgezwegen.

En dat dit n.a.w. ook echt werkelijk zo is ? (Dat het om de grond gaat). Je kunt er min of meer een bevesting van vinden door uitkomsten van nieuw Stikstofonderzoek, waarvan kranten melding maakten op: 12-09-2023.
"De opkoop van duizenden boerderijen nabij natuur zal mogelijk amper effect hebben op de natuurkwaliteit. Die opzienbarende conclusie valt af te leiden uit nieuw stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam".
Uit die nieuwe studie van de UvA valt duidelijk af te leiden dat het nog maar te bezien valt
in hoeverre de natuur opknapt van het weghalen van veebedrijven.

En of een partij zoals: BBB, waarop o.a. veel boeren hun hoop vestigden- en nog... Of die partij inzake deze- en bijbehorende problematiek, wel genoeg... voor de boeren opkomt ? Ikzelf waag dt in elk geval zeer te betwijfelen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 was er eigenlijk maar n partij
ondubbelzinnig... voor de boeren (FVD). Maar iets roepen- of vinden ? Tsja. Dat is nog wel iets anders, dan of het in de praktijk ook haalbaar is. 
Greep uit hun visie: "Inkrimping van de veestapel onnodig".
Volgens hen is er geen: Stikstofprobleem, maar een boekhoudkundig probleem.
Stikstofbeleid moet van het: FVD op de schop. Boeren kunnen volgens hen gewoon
blijven boeren. 

* Los van of dit reele visies zijn- en/of dus haalbaar ???  Het is wel iets, wat mr
   aansluit, bij wat boeren aangaven/aangeven... te willen, dan de visies van alle andere
   partijen- op misschien ook nog: PVV & BVNL na. Maar ook voor die 2 partijen zal gelden:
   zijn hun visies, in de praktijk van alle dag wel haalbaar ?

   Op Links heeft, in elk geval wat mij betreft... alleen de: SP een redelijke visie, op hoe
   het met de agrarische sector, ten faveure van de burgers... in dit land, verder moet.

   En de nieuwe partij van: Pieter Omtzigt ?
   Voor zover ik het zie: niet het minste Tweede Kamerlid. Maar voor boeren... is daar
   niet zoveel te halen.