Belastingen.Er zijn veel belastingen.  Een greep, uit degene die als: 'de belangrijkste', worden gezien:

* Inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en kansspelbelasting.

*
Indirecte belastingen: verwerkt in de prijs van producten en diensten. Alcoholaccijns, tabaksaccijns, belasting op groente & fruit, invoerbelasting, etc. etc. etc. ...

* Heffingen: rechten, tarieven en leges. Grondwaterheffing, leges voor vergunningen en de verontreinigingsheffing.

* Gemeentelijke belasting: OZB.  OZB... is de grootste kostenpost voor huishoudens !

* Waterschappen - Waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

* En 'men ?', ... verzint er helaas, nog graag meer soorten bij...

Wat bij belastingheffing opvalt, althans: mij viel- en valt het op. Belastingen die mensen kunnen vermijden, door dingen of zaken niet te doen- en niet aan te schaffen. En die ook niet Úcht... nodig zijn, om als mens te overleven, laag zijn, afgeschaft worden- en/of niet bestaan. Het bekendste voorbeeld daarvan is: hondenbelasting (Gemeentewet: 226).

Echter, zaken die mensen, niet... kunnen vermijden, om als mens, uberhaupt te kunnen leven. Die worden steeds extremer belast. Dat is natuurlijk te begrijpen vanuit het oogpunt, dat mensen die belastingen wel zullen betalen, omdat ze anders niet- of moeilijker verder kunnen met- en in hun leven. Maar juist daarom... is het heffen van zulk soort belastingen (En zeker de extreme hoogten ervan !!!), mijn inziens gewoon: misdadig te noemen.
Maar welke Rechter, zal een gemeente-of het Rijk hierom d˙rven... te veroordelen ? Ik zeg u: geen enkele Rechter.

Nu ben ikzelf niet Úcht... tegen het betalen van belastingen. Maar dan moeten we... ten aanzien van de bulk (Dat niet altijd 100% alles daarvan "goed" besteed wordt, wil ik zelfs ook nog im kauf nemen...), van de door ons opgebrachte gelden, we als belastingbetaler daar wel dingen voor terugzien die aan ons ten goede komen. En laat nu ook juist dat... te vaak ontbreken.
En het spijt me. Maar mijn inziens gaat belasting dan... heel snel op het bestelen van de burgers lijken. Jazeker: diefstal. Ik kan het dan niet snel anders zien.

Zie ook: deze link 

 

*** Hier wordt nog verder aan gewerkt ***