Oorlogs archief

 

Grotendeels probeer ik vanuit mijn optiek, de zaak te "verklaren". Dat is op zich dus al een subjectief gegeven. Neem daarbij in acht dat 100% verklaren nooit kan m.i.. En er zou wat af te dingen zijn, op alles wat ik hieronder neerzet. En misschien is dat ook zo. Ik schrijf het gezien door mijn bril.

Waar Poetin nu mee bezig is, dat moet je afkeuren ! Mochten er daarover nog ergens twijfels zijn ? Dan worden die weggenomen, door (hoe éscalerend, EU, NAVO en The USA ook optreden ? Helaas doen ze dat, voor zover ik dat zie !), door een verkapte dreiging van zijn kant met: kernwapens.

Mijn visie was- is en blijft (hoe ónrealistisch ook): kernwapens, kernenergie- en kerncentrales de wereld uit. Maar ook zaken zoals de Zwitserse Large Hadron Collider (LHC), de grootste onder- grondse deeltjesversneller, gebouwd op de Frans-Zwitserse grens in de buurt van Genève. Ook dat zouden we niet moeten willen. Alsook niet een nog verder oprukkende robotisering. Enzovoorts. Want zonder twijfel gaat dat alles wanneer het daarvoor geschikt genoeg geacht wordt, ingezet worden voor oorlog- of om op een meer "vreedzamere wijze ?", mensen te onderdrukken. Voorbeeld daarvan is de straks n.a.w. ingevoerde EU Digital ID. Onder valse voorwendselen en drogredenen ingevoerd. En dan zijn we onze vrijheid echt wel helemaal 100% kwijt. Daar hoeft echt helemaal niemand aan te twijfelen. Vergissen we ons daar niet in !


Het is- en blijft óók mijn mening dat ook mensen in de Oekraïne (een m.i. zo erg zuivere oligarchie, die we er niet bij zouden moeten willen in de EU), toch zelf, uiteraard wél zouden moeten kunnen kiezen voor het leven, zoals zij dat willen leiden. En als Oekraïne dan zelf wil kiezen voor aansluiting bij de EU (iets waarover ik mijzelf, de EU zo ongeveer kennende, zeer verbaas ?! Want ik voel en besef per week meer, waar die mijn inziens: verschrikkelijke EU echt voor staat- en wat ze straks zal gaan betekenen voor haar onderdanen), maar dan moeten ze die keus wél zelf kunnen mogen maken. Punt.
"Als je persé de stront in wilt, nou, dan moet dat maar kunnen".

Maar ik vind al bij al het toch ook beangstigend dat een overgrote meerderheid van onder meer de Europese burgers zichzelf dus de vraag niet willen stellen, over het hoe en waarom ? Waarom het nu zo uit de hand loopt met Rusland ?

 

1:  Belazerd:
Nog los van hoe reëel en wel- of niet goed of slecht die toezegging was, en welke belangen wel- of niet een rol speelden- en of je zoiets sowieso wel kunt zeggen en aangeven en meer ? Een knetterhard, niet te weerleggen feit is, dat in de jaren negentig van de 20e eeuw Rusland wel degelijk verteld is dat de NAVO geen centimeter meer naar het oosten op zou schuiven.


 

 

Gorbatsjov had indertijd ingestemd met de eenwording van Duitsland binnen de NAVO op voorwaarde dat de NAVO niet verder oostwaarts uit zou breiden. Ondanks ontkenning van de NAVO nu, dat ze die belofte gedaan hebben, blijkt uit vrijgekomen archiefmateriaal zonneklaar, helder en duidelijk dat dit welis-waar niet schriftelijk vastgelegd is, maar dat meerdere belangrijke West-Europese en Amerikaanse staatslieden dit in 1990 wél degelijk 100% gegarandeerd mondeling hebben toegezegd.

Maar de NAVO (lees: Amerika). De NAVO heeft in al hun totaal misplaatste arrogantie ook nog eens, geen enkele boodschap aan de door hen gedane beloften van o.a. 1990.

Enkele jaren later al, werden de Russen belazerd:2:   De Hoop Scheffer:
Voormalige secretaris-generaal van de NAVO: De Hoop Scheffer, die zei op: 8 januari 2018, in een interview met Nieuwsuur, luid en duidelijk: "De NAVO heeft Vladimir Poetin in een hoek gedreven, waardoor ie radicaler werd".

Dat op zich, heeft mijn inziens, niet met de persoon Poetin te maken. Ook Gorbatchov, zou inmiddels door dat gedrag van de NAVO nu radicaler zijn geworden. Want niet, die of dat poppetje in Rusland, is in een hoek gedreven. Maar Rusland, is in een hoek gedreven ! Of Gorbatchov dan ook nu Oekraïne binnengevallen zou zijn, is niet te zeggen. Gorbatchov was natuurlijk een ánder persoon. Maar de NAVO tergde Rusland- en nog, wel tot het uiterste.

Volgens Jaap de Hoop Scheffer in 2018, moet het Westen de Russische rode lijn respecteren. De snelheid van de NAVO-uitbreiding heeft bijgedragen aan de agressieve opstelling van Poetin in de voormalige Sovjet-Unie.

De NAVO had in 2008 geen lidmaatschap moeten toezeggen aan Oekraïne en Georgië, zei de voormalige NAVO-topman. Hij noemde het begrijpelijk dat Poetin zich daartegen verzet heeft. En Poetin was daarbij ook duidelijk met zijn uitspraak van: "Mister secretary-general, this will not be".

De NAVO-top in Boekarest in 2008 vormde een breekpunt in de relatie tussen Rusland en het Westen. De NAVO zette onverantwoord, de deur open voor Georgië en Oekraïne. Beide landen mochten lid worden, al werd er geen datum genoemd. Dat was de wens van de Amerikaanse president Bush. De Duitse bondskanselier Merkel verzette zich daartegen. Maar de NAVO besloot de deur tóch op een kier te zetten. Voor Rusland was dat onbespreekbaar. En Poetin liet dat na afloop dus ook weten.

De voormalige secretaris-generaal zegt nu dat hij de reactie heeft onderschat en dat hij meer had moeten doen om de partijen op één lijn te houden. Volgens hem heeft het besluit geleid tot een radicalisering bij Poetin.

Hij ziet een direct verband met de oorlog in Georgië (2008) en Oekraïne (2014). Inmiddels is de Hoop Scheffer ervan overtuigd dat er voor beide landen geen sprake meer kan zijn van lidmaatschap. Ondermeer Duitsland
was sceptisch over mogelijke uitbreiding van de NAVO. Omdat zij wel goed zagen en aanvoelden dat dat Moskou tegen de haren in kon strijken.

En dan de rol van Amerika ? Amerika zou in feite helemaal niet zo hoog van de toren moeten blazen, gezien alleen al het volgende:In grote lijnen kun je zeggen dat de meeste oorlogen na 1945 geïnitieerd zijn door de Verenigde Staten. Niet uit zelfverdediging maar als onderdeel van een bewust beleid, dat tot doel heeft: wereldwijde Amerikaanse suprematie.
 
Maar ja. Als je hiermee aankomt, word je voor gestoord verklaard. Ben je bezig met Nepnieuws, en een complotdenkster/er. Immers: Amerika is onze vriend, heeft een beter- en menselijker systeem dan bijvoorbeeld China en Rusland, toch ?
En als we echt tot het gaatje gaan ? Dan is dat natuurlijk zo. Maar toch...

Die genoemde doelstelling wordt bijvoorbeeld expliciet verwoord in het boek: The Grand Chessboard. Van Zbigniew Brzeziński, een van de meest invloedrijke geopolitieke adviseurs van het naoorlogse Amerika. In dit boek beschrijft hij hoe Washington wel moet handelen om zijn hegemonie over de wereld te behouden en verstevigen. Zijn belangrijkste aanbeveling: de V.S. moeten er bovenal voor zorgen dat er géén grootmacht kan ontstaan die het Eurazia-tische continent kan domineren. Zoals bijvoorbeeld Rusland. Controle over Oekraïne wordt in deze strijd om de wereldmacht als een belangrijke factor gezien door Brzeziński.

Zbigniew Kazimierz Brzeziński - Warschau, 28 maart 1928 // Falls Church, 26 mei 2017, was een Pools-Amerikaans politiek wetenschapper. Naast Henry Kissingen en anderen, werd ie beschouwd als een: grijze eminentie, onder de Amerikaanse strategen.
# Grijze Eminentie: machthebber die niet op de voorgrond treedt.


In overeenstemming met deze strategie hebben de Verenigde Staten, sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991, in Europa een beleid gevoerd dat erop is gericht om de door hen geziene: 'rivaal' Rusland, te omsingelen en te verzwakken, om zo te voorkomen dat de Russen het Euraziatische continent kunnen domineren. En de Verenigde Staten hebben dus, in
tegenspraak met hun beloften, gedaan aan toenmalig Sovjet-leider Gorbatsjov, de NAVO dus wél gestaag uitgebreid in Oost-Europa. In 1999 werden Polen, Tsjechië, Hongarije lid van NAVO. In 2004 traden Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië toe. In 2009 volgden Albanië en Kroatië. En in 2017 voegde zich Montenegro daarbij. Ook over het NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne wordt al jaren gesproken. Dat is er nog niet van gekomen, maar de V.S. hebben wel al wapens en ‘adviseurs’ geleverd aan Oekraïne, een land dat grenst aan Rusland, lang deel uitmaakte van Rusland en een omvangrijke Russische bevolking herbergt. Ze hebben uiteraard ook de andere nieuwe NAVO-landen ruimschoots van wapens voorzien.

 

De Russische president Poetin geeft al jaren aan dat een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië een rode lijn is voor Rusland, maar de NAVO en Oekraïne hebben steeds geweigerd om dit uit te sluiten. Met een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne ontstaat er voor Rusland een vijandige potentiële kernmacht pal aan zijn grens. Die vijandschap is de afgelopen jaren ook stel-selmatig gestimuleerd door de Verenigde Staten. In 2014 werd de democra-tisch gekozen, pro-Russische Oekraïense president Yanukovych afgezet en ver-vangen door een pro-Amerikaanse president, Poroshenko, in een ‘revolutie’ die door de Verenigde Staten heimelijk werd gefinancierd en gesteund...

Vanaf 2014 woedt er een oorlog in het oosten van Oekraïne, dat zich niet wilde neerleggen bij deze gang van zaken. In februari 2015 werd het Minsk 2 akkoord gesloten, dat voorzag in een wapenstilstand en autonomie voor delen van de Donbass regio. Rusland heeft jarenlang tevergeefs aangedrongen op naleving van dit akkoord. De oorlog in het oosten van Oekraïne ging gewoon door en kostte al aan 14.000 mensen het leven. Recentelijk heeft Rusland wederom aangedrongen op naleving van het akkoord en om veiligheidsgaran-ties gevraagd aan de VS, EU en NAVO, maar niet gekregen.
Integendeel, het Oekraïense leger maakte aanstalten om de aanval op Donetsk en Loegansk in te zetten, met wapens: van de NAVO !!?
Ook dát bracht Poetin er naar eigen zeggen toe, om nu militair in te grijpen.

 

Dit is niet een rechtvaardiging van de inval en de oorlog, wel een verklaring.
Een invasie blijft een daad van agressie. Poetin is schuldig aan deze daad. Maar hij niet alleen. Zijn besluit is mede het gevolg van het doelbewust, jaren lang negeren van legitieme Russische wensen door het westen.

 

Wat bij de westerse reactie op de oorlog ook betrokken dient te worden is de bredere context. De verontwaardiging over de oorlog in Oekraïne is terecht, maar hij is wel uiterst selectief. De Verenigde Staten hebben, zoals een eerdere afbeelding hierboven laat zien, sinds 1945 talrijke oorlogen gevoerd en staatsgrepen gepleegd. Zij schrokken daarbij ook niet terug voor niets ontziende bombardementen die vele burgerslachtoffers maakten, bijvoorbeeld in recente tijden in Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Libië en Syrië, en daarvoor, tijdens de Koude Oorlog, in landen als Panama, Grenada, Vietnam en Cambodja. De Verenigde Staten pleegden of ondersteunden staatsgrepen in vele landen in de wereld, waarbij uiteindelijk vele honderd-duizenden mensen om het leven kwamen, zoals in Indonesië, Chili, Argentinië, Guatemala, Peru, de Dominicaanse Republiek, Panama, Iran, Libanon, Somalië, Soedan, Angola, Congo.

 

Om: 'vrijheid', zoals 'onze ?', media ons altijd wél wilden doen laten geloven, om de echte, werkelijke en ware: 'Vrijheid', en: 'Democratie', was het daarbij zo goed als nooit te doen.  Gematigde vrijheidslievende regeringsleiders, zoals Mohammad Mosaddegh in Iran, Jacob Arbenz in Guatemala, en Patrice Lumumba in Congo, werden zonder pardon omgebracht- of afgezet, en vervangen door wrede, ‘pro-westerse’ dictators als Shah Mohammad Reza Pahlavi, Mobutu Sese Seko en Carlos Castillo Armas, die honderdduizenden mensen uitmoordden. In hun streven naar dominantie op de oliemarkt, steunen de Verenigde Staten (én de Europese landen) zonder problemen dictators in landen als Saoedi-Arabië, Koeweit en Azerbeidjan. Ze steunden jarenlang dictator Saddam Hoessein in zijn verwoestende oorlog met Iran. De Verenigde Staten hebben ook, als enige land ter wereld, atoombommen afgeworpen, op weerloze burgers. Ze hebben op grote schaal chemische wapens gebruikt in Vietnam en Cambodja. Ze schromen zelfs niet om gevan-genen te martelen, zoals in Guantanamo Bay, waar nog steeds mensen vastzitten zonder vorm van proces.


Erger nog dan dat men dat deed, was het dat het bij al deze misdaden tegen de menselijkheid het van de kant van westerse regeringen en media altijd oorverdovend stil bleef. Geen regeringsleider in Den Haag die, bijvoorbeeld, opriep tot sancties tegen de Verenigde Staten nadat de burgerbevolking van Bagdad met een dagenlang shock-and-awe bombardement werd verpletterd. Niemand die suggereerde dat we de Verenigde Staten van het betalingsverkeer moesten afsnijden nadat ze het weerloze Afghanistan 'terug naar de Middeleeuwen', hadden gebombardeerd. Geen Amerikaanse dirigent werd ontslagen, geen sporter geboycot. Sterker, wij steunden de meeste Amerikaanse militaire acties direct en indirect op allerlei manieren. Vrijheid en democratie ? Blijkbaar alleen als het ons uitkomt. Medelijden met de vele onschuldige slachtoffers ? Op z'n gunstigst: veel te weinig van gemerkt.

 

De 'boosdoeners', zitten té vaak, helaas ook in het: 'Westerse kamp'.
Maar als je die waarheid openbaart ? Dan word je dat im grossen ganzen, een enkele uitzonderlijke uitzondering misschien daargelaten, niet in dank afgenomen door partijen zoals bijvoorbeeld de hele mainstreammedia in het Westen. En als je nu alleen maar vragen stelt over de oorlog, dan word je al dónders snel weggezet als: handlanger van Poetin.

Oorlog is ALTIJD vreselijk !!!  Ook (en dat mis ik wel een beetje nu). Ook als het om andere oorlogen met andere slachtoffers gaat dan nu in de Oekraïne.
"Jawel", zegt men dan. "Maar er is nu, oorlog in Oekraïne". Alsof wereldwijd, welk geweld tegen burgers dan maar ook stopgezet is. En er nu alleen maar 'iets', aan de hand is in Oekraïne.

Nadat mede door invloed van het westen en Amerika, het het westen en Amerika gelukt was om een pro-Westerse regering in 2014 in Kiev aan de macht te brengen, besloot Rusland de Krim te annexeren en met militairen onrust te stoken in het oosten van Oekraïne. Ook daar zijn inmiddels separa-tistische quasistaatjes die het NAVO lidmaatschap van Oekraïne frustreren.

De Hoop Scheffer vond dat de NAVO ‘intelligenter had kunnen opereren’ door meer rekening te houden met de Russische gevoelens. Hij concludeert dat de Oekraïne helemaal geen perspectief op lidmaatschap geboden moet worden.

Het is volgens hem ook niet zo dat een andere Russische leider dan Poetin dit wel zou accepteren. “Als je ziet dat de Russisch-orthodoxe kerk in Kiev is ontstaan, moet je erkennen dat NAVO uitbreiding met Oekraïne voor Rusland, misschien niet alleen maar voor een man als Poetin, te moeilijk ligt.” Mocht er ooit een minder autoritaire Russische regering komen, dan zou verdere NAVO-uitbreiding naar het Oosten ook dán, nog steeds moeilijk haalbaar zijn.

Met zijn kritiek mengt De Hoop Scheffer zich ook in het gevoelige debat over hoeveel rekening de NAVO moet houden met Rusland. Moskou heeft altijd beweerd dat Westerse ministers begin jaren negentig beloofden dat het bondgenootschap niet naar het oosten zou uitbreiden. De NAVO ontkende dat de afgelopen jaren juist fel. Maar recent bleek uit geheime gespreksverslagen in handen van de Amerikaanse George Washington Universiteit dat er wel degelijk mondelinge toezeggingen zijn gedaan door Europese ministers van buitenlandse zaken aan de regering van Michael Gorbatsjov.

De bezwaren van De Hoop Scheffer tegen verdere uitbreiding zijn niet zozeer gebaseerd op het nakomen van beloftes, maar op de gedachte dat een machtig land als Rusland zich op een gegeven moment in de hoek gedreven voelt, en naar eigen inzicht voor zijn veiligheidsbelangen opkomt.

Veel Westerse landen vinden echter juist dat Rusland er maar mee moet leren leven als zijn buurlanden lid van de NAVO worden.  Maar dat zou de vraag op kunnen roepen van: hoe zou het zijn als Westerse landen er mee zouden moeten leven als hun direct aangrenzende buren allemaal Russisch zouden worden ?
Maar die vraag wordt niet gesteld.

3: Nord Stream 2:
Nord Stream 2. De Pijpleiding die Duitsland openstelt voor rechtstreekse Russische gasleveranties. Die is al jaren een graat in de keel van Amerikanen.
We zouden eens betere betrekkingen met Rusland krijgen ? Dat moet, om voor mij inhoudelijk bezien, dubieuze niet traceerbare redenen, voorkomen worden.
Maar hier in Europa zijn de gasprijzen geëxplodeerd. En of er wel genoeg compensatie voor komt ?

Sancties tegen Rusland. Het Westen kickt op Nord Stream 2. En dan om dat te blokkeren. Want ook dát zal volgens het Westen Rusland leren. Ondertussen sluit Rusland gewoon een deal met China: 'Gazprom paves way to new China gas deal. Rusland heeft dus geen last van sancties tegen hun grondstoffen, olie en gas. Wie daar wél last van hebben ? De gewone burgers. Ik zou graag willen zeggen: 'dat zijn burgers die niet om deze oorlog vragen- en daar niet door Rutte en cö ingerommeld willen worden'. Maar ja. Als ik zie in de laatste peiling dat VVD en D66 weer stijgen ? Dan wordt dat een moeilijke zaak.

4:   Maidan 2014:
Maidan 2014. Toen vielen in principe de Neo-Conservatieven en de CIA Kiev binnen, in een poging om Sebastopol van het Russische Rijk te veroveren, en daarmee hun basis voor Europese machtsprojectie. Zij faalden. Poetin nam de Krim, en de Donbass als buffer en onderhandelingstroef.


Sebastopol is een havenstad op de Krim, aan de Zwarte Zee. Het heeft ruim 379.000 inwoners. Het grootste deel van de bevolking (71,6 %) is etnisch Russisch. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werd Sebastopol, net als de Krim, onderdeel van de toen nieuwge-vormde staat Oekraïne, na reeds sinds 1954 onderdeel te zijn geweest van de Sovjetdeel-republiek: Oekraïne SSR.
Rusland pachtte een marinebasis in Sebastopol, waar ze het hoofd-kwartier van de Russische Zwarte Zeevloot vestigen.
In 2014, na: Maidan 2014, zijn de Krim en Sebastopol op een ook mijn inziens weliswaar laakbare manier, de facto onder-deel geworden van de Russische Federatie. Maar de interna-tionale gemeenschap en Oekraïne,die deze annexatie niet kunnen erkennen, en het gebied nog als deel van Oekraïne zien, begrijp ik natuurlijk. Maar toch: zij wensen niet te zien van waarom Rusland dit deed.


De daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland zijn de Duitse economie duur komen te staan, zij hebben honderden miljarden geïnvesteerd in Oost-Europa. Nog veel belangrijker: de Duitsers hebben helemaal geen zin om te eindigen als het strijdtoneel voor een Russisch-Amerikaanse krachtmeting. Want laten we ons niet vergissen. Mocht het goed mislopen, dan weet ook Amerika dat Europa- en niet Amerika, het slagveld met alles wat daarbij hoort, is.

En door alles ten aanzien van hoe de NAVO zich steeds verder ontwikkelde, en vooral opschoof, kon in zijn positie, Poetin ook haast niet anders dan zijn piketpaaltjes slaan. Tot hier- en niet verder. Dat had elke Russische president gedaan. Poetin verklaarde zijn rode lijnen. Oekraïne mag niet toetreden tot de NAVO, en geen enkele militaire poging om: De Krim in te nemen, is aanvaard-baar. Of anders is het gewoon de totale oorlog.


5:   Dreiging:

Amerika bleef- en blijft de Russen trollen met verhalen over hoe Oekraïne het soevereine, menselijke recht heeft om te kiezen. Nu hébben mensen en landen dat recht m.i. ook. Maar je moet wél kijken, naar hoe dat, door wie- en vooral nu: waarom zo gebracht wordt !? Rusland zal logischerwijze niet toe kunnen staan, dat Amerikanen kernwapens en andere hardware in Oekraïne installeren, nét zoals Amerika niet toestond, dat zij in 1962 kernwapens in Cuba wilden installeren. Ook logisch van de Amerikanen !


De Verenigde Staten had in 1961/62 in Italië en Turkije raketten geplaatst, gericht op de aartsvijand, de communistische Sovjet-Unie. Daarbovenop her-vatte de VS in 1962 de proeven met kernwapens. Uiteraard wilde de Sovjet-Unie reageren op die Amerikaanse raketdreiging. Daarom besloot het commu-
nistische land om raketinstallaties op Cuba te plaatsen, want dat zou de VS uiterst kwetsbaar maken.  Met raketinstallaties in Cuba zou de het weer gelijkspel worden: vanuit Cuba kon de Sovjet-Unie de VS vernietigen, terwijl de VS vanuit Italië en Turkije de Sovjet-Unie kon verwoesten.


Hoe vreemd is het, dat Rusland het niet ziet zitten dat Amerika kernwapens en andere hardware in Oekraïne installeren, dat ze dat in de hun aangrenzende landen installeren. Amerikaanse raketten zijn al vanuit de Baltische Staten, rechtstreeks op Sint-Petersburg gericht. Dat wetende, wat de massa niet wenst te zien, laat staan te begrijpen. In welk licht komt de Russische reactie dan te staan ?

Ter herhaling: recentelijk heeft het belangrijkste MSM nieuwsorgaan van Duitsland, Der Spiegel, op 18 februari, 2022 documentair bewijs gepubliceerd van het feit dat Amerika, tijdens de “2 + 4” (de twee Duitslanden en hun bezetters) onderhandelingen in 1991, Rusland inderdaad beloofd heeft... dat er geen uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa zou komen.

Iedereen wist van deze belofte, maar de VS en het VK hadden het de laatste weken gewoon ontkend. Dit was een belangrijke verklaring van Berlijn, en recentelijk is het overal in de Duitse media te lezen geweest. Ook Frankrijk zal opgelucht geweest zijn dit te zien. Maar elders in het (door Amerika gevoede, ook daarom oorlogszuchtige) Westen, wordt het vooral genegeerd.

Ondertussen (saillant detail ?), is het Duitse Telekom (T-mobile) voor de WHO aan de slag om software te maken voor een wereldwijd uit te rollen app om je covid-vaccin, booster certificaten en andere vaccin bewijzen te laten zien, waar zonder je als mens overal uitgesloten gaat worden. Heerlijke westerse maatschappij, toch ? En ehhh: iemand iets over mensenrechten ???
Doodse stilte nu, want alleen Poetin, is de schurk.

Even metaforisch: Je drukt decennialang een beer de hoek in. En als die beer dan met de rug tegen de muur staat, ben je verrast dat hij van zich afbijt ?
Is het dan misschien toch niet verstandiger om Rusland een garantie op een bufferzone te geven- en de vrede terug te laten keren , voordat het echt mega escaleert ?6: Rusland is de vijand:
Waren we allemaal ook
zo boos toen Amerika Irak binnenviel ?
En waren we, iets specifieker ook zo boos, toen in voorjaar 2004 aan het licht kwam dat Amerikaanse bewakers en ondervragers zich in de Abu Ghraib–gevangenis schuldig hadden gemaakt aan marteling en seksuele intimidatie van gedetineerden ? Waren we ook zo boos toen foto's van gevangenen in uiterst pijnlijke en vernederende poses de hele wereld overgingen ?
Antwoord: een te verwaarlozen deel van de wereldbevolking heel eventjes, en toen ebde het al snel weg.

Rusland zou, zal- en moet tot vijand van ons worden. Een boude uitspraak. Maar kijk de geschiedenis (ook: Napoleon en Hitler), er maar op na. Er is ook veel bewust gepresenteerde misinformatie over Rusland. Bijvoorbeeld in een 14 pagina's lange brief, gepresenteerd door Stef Blok, in december: 'Rusland strategie', staat bijvoorbeeld dat de Russen weer kruisvluchtwapens aan het ontwikkelen zijn. Maar verzwegen werd, dat het Westen als éérste, het INF-verdrag (over middellange afstandsraketten) schond, door raketschilden in Polen en Roemenië te plaatsen. Dat waren defensieve systemen, maar de militaire experts wisten dónders goed, dat dat ging leiden tot een disbalans binnen het INF-verdrag.

Over Rusland dienen we klaarblijkelijk altijd in een kramp te schieten. We dealen met reflexen. Stammend nog uit de tijd van de Koude Oorlog.
Rusland is daarbij altijd kwaadwillend. Maar wat altijd mist zijn verklaringen van: waaróm Rusland bepaalde dingen doet, of heeft gedaan. Als je een kleine stap terugzet en de vraag stelt, waarom Rusland bijvoorbeeld de Krim annexeerde, creëer je meer context. Het is te makkelijk om te zeggen: het waren de Russen, kwaadwillig als ze zijn.

Zoals eigenlijk élk land zou doen, verdedigd ook Rusland zich. Mede omdat wij als Westen de Russische invloedssfeer zijn gaan binnendringen. Want dat is een feit. Als Rusland zich van de bestaande veiligheidsordening in Europa afkeert ? Dan moeten wij ons afvragen welke bijdrage wij daarvoor geleverd hebben. Na het einde van de Koude Oorlog, waarbij de Russen het: Warschau pact afsloten (een militair verbond tussen de communistische landen van Oost-Europa), hebben wij, door invloed van puur het altijd al vijandig tegenover de Russen staande Amerika, de NAVO laten voortbestaan.
Zo raar is het niet dat dat vraagtekens opriep en nog- bij en van Rusland.
Na die Koude Oorlog, hadden we betere banden met Rusland aan kunnen knopen. Deden we eigenlijk niet. Maar waarom wél betere banden met nóg veel ergere landen, zoals bijvoorbeeld: China ???

De onder invloed van Amerika ingezette actieve, assertieve uitbreidingsagenda van de NAVO, om voortgang te maken met Oekraïne’s NAVO-lidmaatschap is zeer onverstandig geweest en nog. Men wist- en weet dat dit op z'n allerminst irritatie- of zelfs een tegenreactie opwekt in Moskou. En het is daarbij ook nog eens de vraag of de NAVO niet echt door de strot gedrukt werd bij Oekraïne.
In eerste instantie namelijk wilde het grootste gedeelte van het Oekraïense parlement geen lid worden. Alleen toenmalig president Joesjtsjenko wilde dat. De meeste Oekraïners waren bang dat een eventueel NAVO-lidmaatschap een Russische reactie zou uitlokken. En dat is helaas dus uitgekomen.

De verslechterde relatie met Rusland is dus voor een belangrijk deel toe te schrijven door zeker vanaf 1990, de voortdurende uitbreiding naar het Oosten toe door de NAVO (Lees: Amerika !). Als we een beetje verstand hadden gebruikt waren we wat terug houdener geweest met het superioriteitsgevoel van na het einde van de Koude Oorlog. En hadden we op z'n minst langer, beter nagedacht over het idee dat er overal ter wereld wel even een meer partijen democratie zou ontstaan. Hoe kon je dat gaan denken, trouwens ?


Onze democratie is gebaseerd op het beginsel van de Verlichting; het idee van keuze vanuit het individu. Welke landen hebben dat nu echt geïnternaliseerd ? Een aantal landen in Europa misschien. Maar zeker niet allemaal. Er zijn genoeg landen die een honderden jaren lange traditie hebben van een tribaal, hiërarchisch of collectivistisch systeem. Onze westerse arrogantie. Lees goed: arrogantie ! Om te denken dat na de val van de Berlijnse muur iedereen een meer partijen democratie zou krijgen, hoe gewenst dat misschien ook voor alles en iedereen op deze planeet wel degelijk zou zijn (dat is ook mijn overtuiging), geeft echter het ontbreken van een stuk realiteitszin aan.

En nu is Rusland de grote bedreiger. Onze vijand. Ons wordt min of meer het beeld geschapen, al decennialang, dat Rusland klaarstaat om met een grote stoomwals West-Europa binnen te vallen. Bewust gepresenteerde onzin en bangmakerij. De Russen hebben geen enkel belang om een conflict in Europa te beginnen. Maar ja. Als wij hen maar steeds blijven pushen, hun als vijand willen blijven zien, het steeds maar verder de gordijnen injagen, hen met de rug tegen de muur zetten en meer ? Wat wil je dan ?

NAVO defensie-uitgaven zijn nog steeds het vijfvoudige van die van Rusland. En Rusland spendeert minder dan tien procent van het VS-defensiebudget. Dat percentage is bovendien de afgelopen dertig jaar vrijwel constant. En een eventueel mogelijke kwalitatieve voorsprong van het Westen laten we dan nog even buiten beschouwing.

Een vijandsbeeld in stand houden. Daar schiet niemand iets mee op. Maar helaas kunnen we ons niet losmaken van oude (ook qua scenario's, door die altijd onterechte Amerikaanse haat ingegeven- en aangestuurde) James Bond films- en de periode van de Koude Oorlog. We hebben Rusland nooit het voor-deel van de twijfel gegeven. En dan houd je dus ook aan beide kanten het wantrouwen in stand.

En de oorlog van nu had misschien wel voorkomen kunnen worden. Rusland had afgelopen december nog aangeboden om Oekraïne een formele verklaring te laten afleggen dat ze geen lid van de NAVO zullen worden, omdat dat nu eenmaal een rode lijn is die Rusland niet wil accepteren. Rusland werd toen nota bene gewoon vernederend weggehoond ? Of je het altijd, met Rusland eens moet zijn ? Nee. Natuurlijk niet. Maar hoe haal je het in hoofd om een land als Rusland zo te vernederen ???
Deze oorlog had voorkomen kunnen worden door de Minsk akkoorden (2014) na te leven- én Oekraine nooit lid van de NAVO te laten worden.

Overigens, stel je je eens de vraag van hoe de VS zou reageren als China een legermacht in Mexico zou stationeren ? Biden zou precies hetzelfde doen wat Poetin nu doet. En dan zou de wereld ineens wél vol begrip zijn. Kom op, zeg.
Laten we nog even in het midden, van hoe erg Rusland ook is ? En jawel: dat is het ook. Maar China is érger !

En de sancties tegen Rusland. Of die wat uithalen ? Veel effect zullen die niet hebben. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Poetin de huidige situatie al jaren geleden zien aankomen en heeft zijn economische pijlen gericht op Azie, het Midden Oosten en China.

Er lijkt inmiddels tot mijn verbijstering veel oorlogszucht bij 'onze ?', leiders in Europa te zitten. Ook bij: Mark Rutte. En wat die oorlogszucht betreft: Nederland meent raketten en meer oorlogsspul te moeten leveren aan de Oekraïne. En dat maakt ons land terecht en zeer zeker wél een zeer duidelijke  deelnemer aan de oorlog tegen Rusland. In feite zitten we er dan al in (niet vanwege de sancties, maar leveren oorlogsspul dus !). Het maakt ons land vanuit de visie van Rusland nu, een 'terechte', target. En 'onze leiders ?', die wéten dat ook. Maar als Nederland hierdoor aangevallen wordt, dan heeft Rusland het natuurlijk gedaan en dan vertelt 'onze ?', premier wel weer hoe verschrikkelijk hij het allemaal vindt.  Dat kan ie omdat hij natuurlijk zelf wél een goede schuilplaats heeft als het zover komt. Maar zijn onderdanen, die hij met leveren oorlogstuig de oorlog in gaat rommelen daarmee, niet.
Schending mensenrechten. Dat is ook, hoe de NAVO, EU en VS nu voor de burgers in Europa acteren, en daarmee ónze levens op het spel zetten. Of zijn ónze levens soms van minder waarde ? En moeten we die maar inzetten voor het nobele doel, zoals de elite dat ziet ?

   * Doe hier iets mee, volgende week bij de verkiezingen a.u.b.

7: Referenda:
En dan hebben we onder andere ook nog eens het op 6 april 2016 gehouden raadgevend referendum over het Oekraïne verdrag. Het volk heeft zich uitgesproken tégen de Associatie overeenkomst tussen de EU en de Oekraïne. Zonder dit verdrag zouden wij niets te maken hebben met Oekraïne. Dé wens van tweederde van het volk !  Maar: VVD, CDA, D66, CU, Groenlinks, SGP, PvdA- en 50Plus hebben desalniettemin (hoe durfden ze ?!), tóch ingestemd met dit verdrag. Legitimatie ervoor meenden ze daarbij te vinden met een bijgevoegd 'inlegvel', waarvan zelfs alles wat daarin stond, inmiddels al geschonden is !

Het referendum vond plaats in Nederland op 6 april 2016. De juridische basis voor het referendum was de op 1 juli 2015 aangenomen wet: Raadgevend Referendum. Zij maakt het mogelijk om een referendum aan te vragen over een reeds aangenomen wet, mits er door stemgerechtigden genoeg verzoeken worden ingediend. Een actiegroep: GeenPeil, een samenwerkingsverband tus-sen de website: GeenStijl, Burgercomité EU- en het Forum voor Democratie, voerde actie om de benodigde verzoeken te verzamelen. In totaal werden 427.939 geldige verzoeken bij de Kiesraad ingediend, meer dan de benodigde 300.000.

Er kon voor- of tegen de wet tot goedkeuring van het EU-associatieakkoord met Oekraïne gestemd worden. De meerderheid van de kiezers stemde tégen het verdrag. De definitieve uitslag, van het géldige referendum, geldig, omdat het opkomst-percentage gehaald werd, was dat een ruime meerderheid van de kiezers tegen stemde (61%).

Maarrrrrrr, het kabinet had er dus geen boodschap aan. Voor de buhne gaven ze daarna nog wel even zoiets aan dat het associatieakkoord met Oekraïne nu niet zonder meer kon worden goedgekeurd. Het kabinet wilde daarna met de EU-Partners en Oekraïne zo snel mogelijk tot een oplossing komen. En die oplossing zou dan tegemoet moeten komen aan de uitslag van het referendum. Een oplossing die de zorgen wegneemt die mensen hebben over het akkoord.


Alleen al: 'zorgen wegnemen'. Dat is al een misplaatste visie op de uitslag.
Het Nederlandse volk liet onmiskenbaar, helder en duidelijk weten, de Oekraïne niet te willen. Het Nederlandse volk wees dat land ondubbelzinnig af. Klaar !
Maar het kabinet koos natuurlijk voor een oplossing die (uiteraard !), helemaal niet, tegemoet kwam aan de uitslag. En nog.

Nog los van dat je je natuurlijk wél de vraag kunt stellen of het volk wel in staat was om alle facetten wel echt goed te begrijpen en de consequenties van hun stemgedrag wel konden overzien, en misschien zelfs hoe asociaal het afwijzen was, blijft toch het feit dát men het afwees.

En dan daarbij: we spreken over 2016. We leefden toen al heel veel jaren in de informatie-maatschappij. Als we het begrip: 'dom', al zouden willen hanteren ? Het volk was niet meer zo ongeïnformeerd, als bijvoorbeeld 30 jaar terug, toen er nog geen mobieltjes en internet was.

Nadat 'onze ?', bestuurders, ook al de boot in waren gegaan op 1 juni 2005: referenda over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Iets wat ook toen door een overgrote meerderheid van 61,5% afgewezen werd (een vervolg-referendum in 2007 werd door Balkenende, beducht voor de uitkomst, tegengehouden), werd het referendum afgeschaft in 2018.

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde op 10 juli 2018 in, met de afschaffing van het raadgevend referendum. Daarmee was de volksraadpleging definitief afgeschaft. Eerder stemden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer al voor intrekking van de referendumwet.

Van D66 was het zeker opmerkelijk te noemen. Het referendum was toch een van de kroonjuwelen van met name die partij. Maar ja. Misschien alleen omdat ze illusoir dachten, altijd hun eigen zin wel te krijgen daarmee van het volk.
Maar dát, viel dus tegen.

En hoe hoe anders zou het dus ook geweest zijn, qua afschaffing referenda als het volk keer op keer vóór gestemd had in meerderheid ? Zouden de referenda dan ook afgeschaft zijn ? Ik denk dat we het antwoord daarop wel weten.

8: Een echte oorlog:
En wat de oorlog nu momenteel betreft: hoe verder de sancties aangescherpt worden, hoe eerder Poetin kernwapens zal gebruiken. En natuurlijk. Primair moet je dat Poetin aanrekenen. Daar zit geen ruimte voor interpretatie. Maar toch: ik reken dat ook degenen aan, die Rusland bedrogen hebben- en hen nu niet alleen maar sancties opleggen, maar ook gewoon door onverantwoord beleid nu, gewoon aansturen op een echte oorlog met Rusland.


Tegen Rusland gerichte agressieve krantenkoppen op maandag 28 februari: "Weerstand tegen Rusland groeit", en: "Wereld staat op tegen Poetin". En: "Russische invasie vastgelopen", En: "Hoe Vladimir Poetin zich vergiste in de Oekraïne", En: "Russisch leger verlaagt tempo offensief", En: "Oekraïne, welkom in de EU", En ga zo maar door.
En dan op teletekst te lezen op maandag 28 februari, 2022:
"Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreekt zich uit voor toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.  Tegen Euronews zei ze dat de Oekraïne een van ons is geworden.  President Zelensky melde op Twitter dat hij telefonisch met Von der Leyen heeft gepraat over een EU-lidmaatschap.  In de grondwet heeft Oekraïne opgenomen dat het streeft naar toetreding tot de EU.

Als Von der Leyen 24 uur voor de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, zegt dat dat de Oekraïne lid mag worden ? Dan ben je niet op zoek naar vrede maar puur op zoek- en belust op oorlog. Oorlog waar o.a. niet zij, maar de gewone Europese burgers slachtoffer van zullen worden.

En de aap komt daarmee ook uit de mouw: EU-‘president’ Von der Leyen: ‘We gaan
Oekraïne lid maken van de EU’. En voor: 'aap uit de mouw', kun je dan ook gevoeglijk neerzetten: 'De reden dat de EU en NAVO (Aangestuurd door Amerika), continue
naar het oosten aan het uitbreiden waren, terwijl ze wisten dat Rusland dat om geopolitieke redenen niet zou pikken'. En daarbij: na de uitspraken van von der Leyen over dat EU-Lidmaatschap van de Oekraïne, hoeft Poetin de eigen bevolking enkel nog te zeggen: 'Zien jullie het nu ?! Ik had gelijk'. Dus alleen daarom al een enorm domme actie van de EU, nota bene dus, vlak voordat er eerste vredesonderhandelingen, zouden beginnen aan de grens ook nog.

En op 1 maart, 2022 erkent de Europese Unie de aanvraag van lidmaatschap door Oekraïne. En daarmee solliciteren ze duidelijk (met iemand zoals Poetin nu), duidelijk voor een kernbom op hun dak. En dan zal het ook niet bij Brussel blijven. Europese Unie erkent de aanvraag van lidmaatschap door Oekraïne. Dat heeft voorzitter Charles Michel van de Europese Raad bekendgemaakt tijdens een speciale vergadering van het Europees Parlement.

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola juicht de aanvraag van Kiev toe met: 'Europa is klaar om verder te gaan. We zijn blij met de bekendmaking dat Oekraïne wil toetreden tot de Europese Unie en we zullen daarbij helpen'. Juist. Drijf Poetin maar verder in de hoek. Een heel verstandig beleid.
Maarrrrr: ik dacht het toch mooi even niet !!!

Poetin is iemand die, bij alles wat ie helaas is, ook iemand is die niet mee wil gaan in en met de WHO. En niet zo erg als 'wij' (ikzelf ook niet trouwens) mee wil gaan in een digitaal systeem. Hij wil niet zover als 'wij', dat doen, meegaan in een totalitair credit systeem. Maar wat is met zijn visies daarop, mis ??? De ironie dat: 'De Strijders', voor een soeverein Nederland, weggezet worden als staatsvijand en landverraders en dat de aanjagers van een dictatoriale EU en globalistisch WEF gezien worden als de nieuwe helden.  Sorry hoor. Maar deze beschaving gaat echt aan extreme domheid ten onder.

En ter herhaling: het Westen heeft in feite voor een belangrijk deel, de oorlog in de Oekraïne aan zichzelf te danken. Ook al word je voor gestoord uitgemaakt, als je die visie hebt. Op z'n minst begrijp je zaken dan niet. Ja, ja. Maar het Westen krijgt nu gewoon de kous op de kop van de uitbreiding van de NAVO.

Vanaf Jeltsin hebben de Russen zich er tegen gekeerd. In een gerucht-makend stuk in de Volkskrant (1997) betoogde toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein ook al, dat het vergroten van de NAVO
de stabiliteit in West-Europa zal verkleinen. De Sovjet-Unie had de Koude Oorlog verloren. Je moet er dan voor waken de ingestorte grootmacht slecht te behandelen. Bolkestein: 'Vooral het verlies van de Oekraïne, waar de oorsprong van Rusland ligt, doet pijn'.

Ook zwaargewichten zoals George Kennan (architect van de ‘containment’-strategie tegen de Sovjet-Unie) en James Matlock (VS ambassadeur in Moskou van 1987 tot 1991) waarschuwden voor de destabiliserende gevolgen van het uitbreiden van de NAVO.
Het was en bleef (door stuwende Amerikaanse krachten op de achtergrond), aan dovemansoren gericht. Na Polen kwamen de Baltische landen aan de beurt. Dat die drie landjes militair onverdedigbaar waren maakte niet uit, en evenmin dat ze aanzienlijke Russische minderheden hadden. Vervolgens traden Hongarije en Roemenië toe. Zonder echte noodzaak, want tussen Rusland en de Balkan ligt een grote bufferstaat, de Oekraïne.Als klap op de vuurpijl besloot de NAVO in 2008 dat ook Oekraïne en Georgië op termijn lid konden worden. Een ‘spannend’ besluit, want daarmee werden legitieme veiligheidsbelangen van Rusland 100% geweld aangedaan.

De juridische (of moralistische) bril bevestigt dat we in het Westen hebben verleerd te denken in termen van machtsverhoudingen. Ideologisch zou het mooi zijn, dát je niet zo hoefde te denken. Maar zo werkt het helaas in de praktijk nu eenmaal niet. Er zijn nu eenmaal, hoe leuk of niet we dat nu wel- of niet vinden, nu eenmaal toch een paar grootmachten en die hebben nu eenmaal een speciale positie in de wereldorde. Zo is het voor Rusland onduldbaar een 2.000 kilometer lange landgrens met een lidstaat van de NAVO te delen. Eindeloos herhalen dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, betekent voor de Russen niets.

En daar kun je je als je je er maar zelfs nog maar weinig in verdiept, iets bij voorstellen. De oorlog in Oekraïne zal enorm veel menselijk lijden veroorzaken. Maar het hoeft niet persé uit te monden in het bij Rusland inlijven van Oekraïne. Het is goed denkbaar dat een staakt het vuren kan worden overeengekomen, mits de EU, NAVO en zeker de VS wil accepteren dat Oekraïne een neutrale status accepteert, zoals Finland die sinds de Tweede Wereldoorlog heeft. Voor West-Europa zou dat de beste uitkomst zijn. En wat is dan het probleem ?!

Maar nee, in plaats van voor oplossingen te kiezen, kiest men, met een mij verbijsterende agressieve houding naar Rusland toe, voor de totale oorlog.
Hoe erg moet je je eigen onderdanen haten, als je dát doet. Want je moet, zeker als politica/cus dónders goed begrijpen, wat dan juist weer en opnieuw voor: 'Jan met de Pet', de uitkomst kan zijn. En dat kan door zulks dom en gewoon onverantwoord beleid te voeren, veel, heel veel meer zijn, dan alleen maar een te hoge energierekening.

Rusland voelt zich dus door de NAVO in het nauw gedreven. De NAVO houdt grote oefeningen in Oost-Europa, waar ook Nederland aan meedoet. De NAVO is tegen alle afspraken in, steeds verder naar Rusland opgeschoven. Rusland moderniseert nu in hoog tempo zijn legers, wat tot veel zorgen leidt in het Westen. Maar de budgetten van Rusland zijn niets vergeleken met die van de NAVO en bovendien heeft Rusland jarenlang niet geïnvesteerd en is de balans dus zoek. De oefeningen van de NAVO in Oost-Europa, die voor de NAVO een reactie zijn op de vermeende Russische betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne, komen voor Rusland logischerwijze ook over als provocerend.

Een NAVO basis in Estland, om er eens eentje uit te lichten.
Een vliegtuig kan vanaf daar binnen enkele minuten in Sint Petersburg zijn.
Een raket, nóg sneller !
Dat is een militaire realiteit. En élke militair weet wat dát betekent.

Hoe meer je iemand zoals Poetin dus in een hoek drijft, des te gevaarlijker wordt zo iemand. Als hij weinig of niets meer heeft, voor wie of wat zou hij dan nog in leven blijven ? Het schijnt er helaas bij: 'onze verstandige leiders', niet meer bij te zijn, om er voor te waken dat we als Europa niet in een alles verwoestende kern, atoomoorlog terecht komen. Het lijkt bijna wel alsof ze dat niet interesseert. En of ze het willen. Criminele gestoordheid ten top !

Het Russische ministerie van Buitenlandse zaken gaf in het weekend van 26/27 februari al aan dat de landen die ‘dodelijke wapens’ aan Oekraïne leveren, ook verantwoordelijkheid zullen worden gehouden als zij worden gebruikt tijdens de Russische militaire campagne. Natuurlijk. Meer dan gewoon slechts maar: 'vervelend', dat dat gezegd wordt. Maar we roepen het wél zelf over ons af.

In de afgelopen weken hebben de Amerikanen en Britten extra militair materieel geleverd aan Kiev. Ook Nederland leverde wapens, de belofte van premier Mark Rutte ten spijt dat het associatieakkoord met Oekraïne dat hij in 2015 getekend had nooit zou leiden tot militaire samenwerking met het land.

In zijn televisietoespraak herinnerde Poetin aan de belofte die de VS in 1990 hadden gedaan aan Sovjet-leider Michael Gorbatsjov dat de Navo niet oostwaarts zou uitbreiden, het deksel dat Rusland op de neus kreeg van de VS toen het in 2000 interesse toonde voor een Navo-lidmaatschap, de steun van de VS aan moslimfundamen-talisten in de noordelijke Kaukasus en Amerikaanse opzegging van het ABN-kernwapen-verdrag in 2002. Dit had voor hem duidelijk gemaakt, zo zei hij, dat de VS en bondge-noten de Russen “niet als vrienden of bondgenoten” wilden zien. (iets wat je dan ook moeilijk kunt ontkennen). Het had bij hem tegelijk de vraag opgeroepen waarom ze Rusland tot “vijand” maakten. Volgens Poetin kan daarop maar één antwoord zijn: "Ze willen gewoon geen groot en onafhankelijk land als Rusland hebben. Eén blik op de kaart volstaat om te zien in hoeverre de westerse landen hun belofte hebben gehouden af te zien van de uitbreiding van de Navo naar het oosten. Hun militaire infrastructuur heeft de grenzen van Rusland bereikt".

Volgens Poetin zet de Navo Rusland: "Het mes op de keel".
Hij noemde in dit verband onder meer de raketsystemen die VS hebben opgesteld in Polen en Roemenië. Deze kunnen worden uitgerust met Tomahawk-kruisraketten. De mogelijkheid dat de VS die zullen gebruiken voor een aanval op Rusland, die mogelijkheid kan niet worden uitgesloten zei hij, omdat in documenten van de Amerikaanse overheid wordt gesproken over de mogelijkheid van: "Een preventieve aanval op vijandelijke raket-systemen".
Naast Polen en Oekraïne zou ook Oekraïne als bruggenhoofd kunnen gaan dienen voor een dergelijke aanval. Als ballistische raketten in Oekraïne worden ingezet, kunnen die doelen raken in het hele Europese deel van Rusland.

De zorgen die de Russen in de loop der jaren hadden geuit over hun veiligheid zouden hooghartig zijn weggewuifd. Poetin zegt dit niet langer te zullen accep-teren en zich zeker niet te laten: "Chanteren", door de economische sancties waar het Westen steeds mee dreigt. Extra sancties zouden er sowieso zijn gekomen, volgens hem. “Hun enige doel is de ontwikkeling van Rusland tegen te houden. En ze zullen dit blijven doen, alleen maar omdat we bestaan en nooit onze soevereiniteit, nationale belangen of waarden in de waagschaal zullen stellen".
Het vervelende is: breng hier maar eens iets tegenin ?!
Natuurlijk. Gepraat. Geklets van een zot. Een zot, genaamd: Poetin. Duidelijk toch ? Maar we dienen ons wél de vraag te stellen: is het wel écht, geklets van een zot ?
 

Er komt momenteel (d.d. 1 maart, 2022, zoveel oorlogsretoriek uit de EU en de VS, dat dé-escaleren steeds onwaarschijnlijker wordt. Bizar dat zoveel mensen daarbij ook nog staan te juichen. Uiteindelijk zijn de eisen van de Russen (die al veel geduld met ons hebben gehad, dat ook nog eens !), niet eens zo onbegrijpelijk als je er neutraal naar durft te kijken.
Kernoorlog ?
- Wordt uitgevochten in ons westen
- En ook al is het dan niet meer relevant: EU, NAVO & VS verantwoordelijk

En waarom die agressie houding naar Rusland toe van een EU, NAVO, aangedreven door Amerika ?
Je gaat er bijna allerlei gekke dingen van verzinnen, zoals bijvoorbeeld:

- Rusland gaat niet mee met de NWO
- Rusland wil niets te maken hebben met het WEF
- Rusland wil niks te maken hebben met de WHO
- Rusland wil niet in de EU (anders, dan men u wilde laten geloven)
- Rusland wil niet in de NAVO (anders, dan men u wilde laten geloven)
- Rusland gaat niet mee in, met The Great Reset van o.a. Klaus S.
- Rusland gaat niet mee met agenda 2030
- Bedreiging Amerikaanse biolabs in Oekraïne (kom ik verderop nog op terug)
En dat alles frustreert de globalistische elites. Zo'n groot, belangrijk land, dat niet mee wil doen, dat kan al hun plannen opblazen.
Dus Rusland mag wel 'weg', gewoon. Daar komt het op neer.

9: Krantenartikel:
Opmerkelijk bericht in: TROUW, op maandag 28 februari, 2022:
"Wapens? Sancties? Nederland zou moeten aansturen op bemiddeling tussen Rusland en Oekraïne".

In plaats van het opleggen van harde sancties en bieden van wapensteun, zou de Nederlandse regering moeten aansturen op conflictbemiddeling tussen Rusland en Oekraïne, betoogde een hoogleraar conflictstudies.

Een kritische blik op de eigen stellingname, dat is de zwaarste opdracht in oorlogstijd. Na de eerste emoties en schok van de Russische invasie in Oekraïne van vorige week is het nu zaak niet te vervallen in klassieke oorlogstaal en de heroïek van opoffering en afstraffing. Oorlog is een verschrikking die generaties doorwerkt. Veel westerlingen kunnen zich dat op geen enkele manier voorstellen.

In plaats van harde sancties en wapensteun zou de Nederlandse regering moeten aansturen op conflictbemiddeling. Een realistische en pragmatische focus op de-escalatie is de enige uitweg uit deze gevaarlijke oorlogsdynamiek. Vooralsnog kunnen we alleen de eigen rol bijsturen. Laten we daarom kritisch kijken naar de aannames die ten grondslag liggen aan de huidige westerse stellingname:

1 Poetin is eenzijdig verantwoordelijk voor de huidige escalatie naar oorlog.
2 Op de invasie van Oekraïne moet worden gereageerd met straf d.m.v. sancties.
3 Oekraïne moet gesteund worden in de strijd, met alle mogelijke middelen (van wapens tot morele steun).
4 Als we nu geen harde lijn trekken, dan valt Poetin binnenkort ook de Baltische Staten- en Polen, en mogelijk heel Europa binnen.

Deze posities komen niet als een verrassing. Geweld roept sterke emoties op en vraagt om morele duiding en begrenzing. Hedendaagse samenlevingen zijn door de eeuwen heen geconditioneerd om hun heil te zoeken in wat Lewis F. Richardson in 1948 typeerde als oorlogsluimen (‘war moods’). We vallen daarbij als samenlevingen routineus terug in twee vormen van dualisme.

Als eerste het dualisme tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij we snel geneigd zijn te geloven dat ons eigen geweld rechtmatig is- en dat van de ander barbaars.
Ten tweede zien we in oorlog een dualisme tussen conformisme en tegen-spraak: iedereen die niet meegaat in het oorlogsverhaal wordt op zijn best neergezet als naïef, maar vaker als verrader, en wordt doodgezwegen of gecensureerd. Deze dualismen belemmeren een realistische analyse van het conflict, en daarmee de kans op een pragmatische oplossing.

Poetin is overduidelijk de eenzijdige agressor in deze oorlog. De assumptie dat Poetin daarmee ook eenzijdig verantwoordelijk is voor de huidige escalatie van het conflict verdient echter een stevige nuancering. Deze is deels al gebracht door historici die uiteenzetten hoe westerse leiders Rusland na de Koude Oorlog verzekerden dat de Navo niet zou opschuiven naar het oosten. In minder dan twee decennia werd echter nagenoeg heel Oost-Europa deel van het militaire bondgenootschap. En dat heeft niets te maken met het recht van landen om zelf te kiezen, een recht wat elk land heeft. Maar heeft voornamelijk te maken met de expansie-drift van de door Amerika aangedreven: NAVO.

Ondanks de nadrukkelijke communicatie vanuit Moskou dat het lidmaatschap van Oekraïne een rode lijn zou betekenen, beloofde de Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin nog in oktober 2021 aan president Zelenski zijn steun aan een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne. Met deze volkomen irreële, maar welbewuste provocatie...
is de NAVO onderdeel van de recente escalatie.

Dat juist de VS onbegrip veinst over Ruslands nadruk op de geopolitiek van invloeds-sferen, is opmerkelijk. Juist en met name de VS hebben een lange en bloedige geschie-denis van het weren van vijandige krachten in hun ‘achtertuin’ (maar ook wereldwijd in onder andere Afghanistan, Irak en Libië), en waren in de jaren zestig bereid een nucleaire oorlog te riskeren nadat de Sovjet-Unie poogde raketinstallaties op Cuba te plaatsen. Daarnaast is hier ook allang geen sprake meer van een symmetrische krachtenmeting: de Russische economie is ongeveer even groot als die van de Benelux, het militaire budget nog geen 10 procent van dat van de VS. Het zijn echter juist de teloorgang en inkrimping van Russische macht, in combinatie met het bezit van nucleaire wapens en een getergde repressieve president, die grote risico’s met zich meebrengen.

Nederland loopt voorop in het eisen van een streng pakket van sancties, met uitsluiting van het Swift betalingssysteem als een van de middelen. De geschiedenis leert echter dat sancties meestal weinig uithalen, en ook contraproductief kunnen werken. Dat gevaar bestaat zeker in het geval van Rusland. Een verdere vernedering kan zorgen voor een nog grotere verwijdering, en verdere escalatie. Maar ook de econo-mische opoffering die gevraagd wordt van de Nederlandse samenleving is risicovol: een opoffering moet uiteindelijk uitbetaald worden in de vorm van een overwinning. Deze dynamiek maakt het moeilijk om imperfecte compromissen te sluiten, die het conflict zouden kunnen beëindigen.

De aanhoudende militaire steun aan Oekraïne geeft een sterke impuls aan de dynamiek van oorlogsvoering. Hoewel goedbedoeld, zal dit leiden tot een verdere escalatie van een conflict dat (nog steeds) aan de onderhandelingstafel kan worden opgelost. Er is al veel over gesproken, maar de Minsk-akkoorden bieden nog altijd een houvast. Hoe eerder Zelenski kan worden bewogen tot praten, hoe groter de kans op de-escalatie. Poetin gaat nog hooguit tien jaar mee, dat is iets om rekening mee te houden. Zolang er duidelijke garanties zijn, kan Oekraïne in vrede en veiligheid voortbestaan zonder Navo-lidmaatschap en als neutrale staat. De Navo moet deze geopolitieke realiteit onder ogen zien, in het belang van een vredig en stabiel Europa. Conflictbemiddeling is nu de prioriteit.

Weinigen hadden gedacht dat Poetin daadwerkelijk zou binnenvallen in Oekraïne. De schok van de recente militaire invasie voedt de angst dat het hier niet bij zal blijven, en dat wellicht ook de Baltische Staten of Polen aan de beurt zijn. Het is belangrijk niet toe te geven aan deze angst. Een aanval op Navo-lidstaten is nu niet aan de orde, en daarop anticiperen werkt onnodig escalerend. In het onwaarschijnlijke geval dat Poetin besluit Navo-landen binnen te vallen of te bestoken ontstaat er een nieuwe realiteit, waarop vervolgens gehandeld moet worden. Daarop kan de Navo zich voorbereiden, maar dat moet niet de huidige strategie richting Oekraïne bepalen.

Vaak is het niet zozeer de ‘waarheid’ die als eerste sneuvelt in een oorlog, maar vooral het vermogen tot zelfreflectie en kritiek. De bovenstaande analyse van westerse stellingnames legt de risico’s van verdere escalatie bloot, maar levert ook kansen voor pragmatische oplossingen. Die zijn wellicht weinig glorieus, en imperfect, maar altijd beter dan de verschrikkingen van oorlog.

 

10: Rekenkamer EU (23 september, 2021):
"Miljarden verloren door corruptie in Oekraïne".
De financiële steun en energie die de Europese Unie in Oekraïne steekt voor de bestrijding van grootschalige corruptie zijn niet doeltreffend. "Oligarchen en partijen met gevestigde belangen blijven de rechtsstaat in Oekraïne ondermijnen en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van het land", stelt de Europese Rekenkamer in een speciaal rapport. Dat is donderdag gepubliceerd kort nadat het parlement van Oekraïne een wet aannam die de invloed van oligarchen moet terugdringen.

 

Al meer dan twintig jaar helpt de EU Oekraïne met hervormingen om de rechtsstaat te versterken en corruptie en witwaspraktijken te bestrijden. De EU is zich ook al "geruime tijd bewust" van de banden tussen een aantal rijke en invloedrijke mensen en bedrijven, hoge ambtenaren, politici en de rechterlijke macht die volgens rapporteur Juhan Parts "de staat gijzelen". Brussel heeft echter geen echte strategie ontwikkeld om de corruptie de kop in te drukken. Daardoor gaan jaarlijks miljarden euro’s verloren, zegt het verslag.

Sinds 2014, toen Brussel en Kiev een associatieverdrag ondertekenden, heeft de EU extra geld en gunstige leningen beschikbaar gesteld voor allerlei sectoren en maatregelen om economische groei en ook het democratische proces te bevorderen. Zo is de afgelopen zeven jaar 5,6 miljard euro aan zogeheten macrofinanciële bijstand ver-leend. Uitbetalingen zijn gekoppeld aan allerlei voorwaarden. Maar volgens de reken-kamer worden die "vaak te ruim geïnterpreteerd, wat tot te positieve beoordelingen heeft geleid". Illegale geldstromen, waaronder het witwassen van geld, worden onvol-doende aangepakt.


EU-steun voor justitiële hervormingen heeft evenmin voldoende resultaten opgeleverd, vindt de rekenkamer. De hulp heeft gezorgd voor herformuleren van de Oekraïense grond-wet, de oprichting van een nieuw hooggerechtshof en een groot aantal wetten. Maar door belangenverstrengeling in de Oekraïne blijven de hervormingen gevaar lopen. En dat dus ook door talrijke pogingen om wetten te omzeilen en hervormingen af te zwakken.


11:  Politiek en 'Biolabs ?':
In de Oekraïne trekken, trokken Amerika en hun CIA hoofdzakelijk, aan de touwtjes (Alhoewel dat nu door 'alles en iedereen', ontkend zal worden, natuurlijk). Nu dat bedreigt wordt ? "lokt" men (ff. z/w gesteld), een conflict uit met Rusland. De Westerse politiek wordt bespeeld en die eisen klaarblijkelijk nog voor zichzelf te blijven leven in het idee, het narratief dat de Amerikanen altijd onze vrienden zijn, want zij hebben ons verlost van de Nazi's. Dus... gaan we ervan uit dat onze vrienden altijd het beste met ons voor hebben- en gaan we compromisloos mee met wat zij willen. De bevolking was nog weleens een hindernis, met referenda waarbij de uitslagen niet zo waren als de elite (lees: Amerika. Vergis u daar niet in !), het wilde. Maar goed. Die zijn daarom dus afgeschaft en we kunnen nu ongestoord in volle draf achter onze vrienden aan, die ons... toevallig ? Wel even in de frontlinie plaatsen. Maar enfin, dat moeten we maar voor onze vrienden over hebben. Want Rusland ? Brrrrr.

Maar niet zomaar alleen 'onze leiders', daar vind ik wat van. In een bekend dagblad, recentelijk een korte 'reportage', van iemand die de thermostaat de deur uitgooit, omdat ze beseft dat met warm douchen zij mede de oorlogskas spekt van Poetin. Als het niet zo triest was, kon je er om lachen, misschien.

Van veel theorieën, gaat deze ook rond: de Amerikaanse ambassade verwijderd documenten op hun site over door het Pentagon in Oekraïne, gefinancierde Biolabs. Zou om 11 stuks gaan. Afgelopen 20 jaar zou het Oekraïnse Science & Technology Centre in samenwerking met Amerika ruim € 285.000.000 Dollar geïnvesteerd hebben in bijna 2.000 projecten, die werken aan de ontwikkeling en productie van, schrik niet: massa vernietigingswapens.
Het zou dan blijken dat de Amerikanen de ontwikkelingen in de Oekraïne (al sinds lange tijd ?), financierden.
Natuurlijk het is een theorie. En wat kun je geloven (in oorlogstijd) ?

Het kan een smerige 'truc', van Poetin zijn, om zich te legitimeren later biowapens in te zetten (is daar trouwens uberhaupt een legitimatie voor ? Ikzelf dacht eigenlijk van niet- en nooit !).
Punt is gewoon, dat we het, zeker als gewoon burger, niet weten, of het wel- of niet zo is. De mainstreammedia doet het voor ons sowieso af, als onzin. Maar juist dán, zou je kunnen twijfelen...


Bulgarian Journalist: Dilyana Gaytandzhieva: Why is the Pentagon Funding Bio-Labs in: Ukraine & Around Eurasia ?


Hard-hitting investigative journalist Dilyana Gaytandzhieva discusses her groundbreaking work uncovering diplomatically protected inter- national arms traffic from Western governments to terrorists as well as her discovery of Pentagon-funded biolaborato-
ries scattered throughout Eurasia. She learned how the whole of Eastern Europe was involved in a network for arming terrorists with weapons paid for by the USA, UAE, and Saudi Arabia, all under diplo-matic cover. She visited numerous bio-labs and found they were loca-ted in residential areas where people subsequently complained of pollution, death, and disease. She even interrogated Robert Kadlec. The Pentagon funded 11 bio-labs in Ukraine... !!! And has been seeking the DNA and blood samples specifically of Russian nationals. We discuss media censorship and the latest development in Europe where questioning the narrative now can land you in jail.

 

# (Complot)- theorieën allemaal ? False flag voor Poetin ? Onderdeel van de
    propogandaoorlog ? Of toch ? Zeg het maar... 'Anything goes...'.
    En hét grote punt is, dat je Amerika en het Westen (helaas) dus ook niet
    altijd zomaar blindelings kunt vertrouwen.  En dát maakt het er allemaal
    ook niet makkelijker op.

12:  Kenmerken van oorlogen:
Oorlogen, die komen zo goed als nooit zomaar uit de lucht vallen.
Het is, ondanks dat dat moeilijk te weerleggen is nu toch te kort door de bocht om slechts puur louter en alleen maar te stellen van: 'Poetin is de boef. Hij is een ander land binnengevallen, om zijn Rijk uit te breiden. We moeten allemaal, zonder ons ook maar wat dan ook maar af te vragen, gewoon 100% vast en zeker achter de Oekraïne staan'.

Te veel mensen willen zich niet verdiepen, in het uitgebreide (ook geschied-kundige) verhaal. Gewoon gemakzuchtig achter de Oekraïne staan. Dat is nu wat je moet doen en niks anders. Het Oekraïne verhaal uitleggen ? Daar heeft men geen behoefte aan. Je moet zo denken als gewenst is, anders ben je minimaal een: Wappie (en mag je nog blij zijn dat je er daarmee vanaf komt).


En voor 'onze' ? Overheid, lijkt er ook maar één optie: Whatever het ons ook kost ? Gewoon uitvoeren wat de Amerikanen willen (vergissen we ons dus daar beter maar niet in !). 'Agressief de oorlog nu opzoeken tegen Rusland dat een staat binnengevallen is, ongeacht wat daarvoor de consequenties zijn, voor het gewone Nederlandse volk'. Dát is het parool. En we gaan (onder Amerikaanse druk ?) helaas verder. We leveren aanvalswapens. En ja. Dan kan het gewoon oorlogstechnisch gesproken, dat je gewoon een doelwit kunt zijn voor Rusland. En daardoor zet je de levens van alle Nederlanders op het spel. Dat moeten we wel even goed willen begrijpen. Maar in politiek Den Haag, begrijpt een overgrote meerderheid dat niet. Of wil dat ook niet begrijpen. Helaas wordt door alleen enkele partijen op rechts, dé-escalerend optreden als gewenst gezien. Vreemd. Want dát had ik toch net andersom verwacht.
En dan bij alles wat je ervan kunt vinden, toch ook nog te bedenken dat Oekraïne geen NAVO-Lid is ! Dat wordt in alle emotie maar (bewust) vergeten.

Oorlogen ? Ze hebben vaak, en ook hier een voorgeschiedenis.
Waar komt het conflict nu vandaan ? Wat zijn te nemen vervolgstappen nu waarmee dé-escalatie toch kan worden ingezet ? Hoe komen we hier nu op een goede manier uit ? Dit kan namelijk ook weer zo'n oorlog worden waar de gewone burgers van te lijden hebben. Nu straks al met hogere prijzen voor dit en dat- maar het kan nog erger: er kunnen straks ook veel doden vallen.

 

Een document uit beginjaren negentig van de 20e eeuw. Teruggevonden begin dit jaar, 2022 in het: 'National Security Archive', waarin te lezen is:
Gorbatsjov: "It goes without saying that a broadening of the NATO zone is not acceptable".
James Baker minister van Buitenlandse zaken onder Bush 1:
"We agree with that".
Baker herhaalde dat zeer duidelijk, loud and clear, zeker drie maal !


 

Daarbij hadden Gorbatsjov en Baker ook nog eens, continue, een heel goede verstandhouding met elkaar. Dat maakt er een afspraak ook zeker niet minder sterk op. Zeker dan, betekent dat dan wel iets !

De deal was dus dat de NAVO zich niet uit zou breiden. Maar wat gebeurde er daarna ? In fases', heel sneaky breide de NAVO zich toch uit. Een lange tijd lang bleven alleen Georgië en Oekraïne over, als achtertuin voor Poetin.
Het agreement, dát werd en is dus enorm geschonden voor de Russen, puur door de (door Amerika aangedreven) NAVO. En zoiets dat blijft in het collectieve geheugen zitten van niet alleen veel Russen. Maar ook Poetin.
En hoe vreemd is dat ?

 

 

 

Als de Oekraïne mag kiezen voor aansluiting bij het Westen, dan mogen de: 'Donetsk Volksrepubliek’ en de ‘Loehansk Volksrepubliek toch kiezen voor aansluiting bij Rusland ? Zeker als die Republieken ontstaan zijn nadat er een voor de Amerikanen en het Westen een marionetten regering was geïnstalleerd, die persé pro Westers moest zijn.

 

13:  Dé-escalatie ?

De-escalatie is de enige uitweg uit deze Oekraïnecrisis. In Europa wordt dit slecht begrepen: bijvoorbeeld Von der Leyen (EU), D66, GL., VVD, lijken met enthousiasme veel olie op het vuur te gooien. Maar willen zij nou écht een oorlog ? World War III ?

De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk voor de burgers die erdoor geraakt worden. De inval door Rusland en het geweld dat wordt toegepast moet veroordeeld worden. Maar de eenvoud van berichtgeving -"Putin en Rusland slecht, Oekraïne goed, Zelensky een held" ? Ik weet het niet. Volgens mij is daar nog wel wat op af te dingen.

Ook al lijkt Putin in gedachtegang en intenties te radicaliseren ? Maar om deze situatie op te lossen zullen we toch een poging moeten doen de ratio achter de aanval te begrijpen. En de oprukkende NATO en EU spelen daarin een rol. Dat ontkennen geeft geen blijk van realiteitszin.

 

Een ander feit is dat Rusland een wereldmacht is en blijft. Zelfs als Rusland uit Oekraïne verdreven zou worden of in elke andere situatie is dat nog zo. Rusland kan niet als wereldmacht ontkend worden en dat zou in overwegingen en berichtgeving meegenomen moeten worden.

 

Het inlijven van Oekraïne binnen EU en/of NATO zal waarschijnlijk leiden tot een langdurige, sluimerende conflictsituatie in de regio. Op korte termijn zal het conflict daardoor escaleren. Een uitgebreid conflict met militair geweld is dan een reëel scenario. Maar dat moeten we toch zien te voorkomen.
By the way: er gaan veel verhalen rond dat Poetin dit allemaal wil doen om zijn Rijk uit te breiden. Ikzelf geloof dáár niet in. Mijn inziens voelt Poetin zich slechts door de EU, NAVO en Amerika tegen de muur gezet. And that's all.
Maar goed. Dat is mijn mening.

De huidige journalistieke berichtgeving in Nederland lijkt goeddeels haast bedoeld om de geesten rijp te maken voor een wereldoorlog. Mogelijkheden tot de-escalatie worden amper besproken. Vooral de slachtofferrol van Oekraïne wordt belicht. Eenzijdig en polariserend.

 

Ik ben zeker geen expert op dit dossier. Was terughoudend in het geven van een mening. Maar de polarisatie in de discussie hierover moet stoppen. Het lijkt of we in dit land enkel nog in wij-zij-tegenstellingen kunnen denken en andersdenkenden bestempelen als verrader of wappie. Als je maar vragen stelt, zit je al bijna in het Poetinkamp.

Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger trok
het standpunt van Amerikaanse media over de crisis in Oekraïne in twijfel. Het antwoord van Rusland was een reactie op de acties van het westen en niet omgekeerd. Westerse media bleven en blijven echter de trom van 'Russische agressie' roffelen. (Dit was op: vrijdag 14 november 2014 19:50:00 uur).
*
Volgens veel internetbronnen zijn de Oekraïners in het oosten verontrust over het gebruik, dat het regime in Kiev maakt van de relatieve kalmte aan het front om zich opnieuw te bevoorraden en hun troepen te herpositioneren voor een nieuw offensief, zoals dat van vorige zomer waarbij ze duizenden burgers doodden. Talrijke mensenrechtenorganisaties hebben Kiev beschuldigd van het willekeurig beschieten van steden en van het loslaten van brutale milities op de plaatselijke bevolking. De New York Times en andere Amerikaanse kranten hebben die feiten echter ofwel genegeerd of geminimaliseerd.


De N.Y.T. heeft de openbaar beschikbare bewijzen genegeerd die aantonen dat vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering hebben geholpen om de staatsgreep van 22 februari 2014 te orkestreren, die leidde tot de afzetting van
verkozen president Viktor Janoekovitsj (los van, dat die dus ook niet oke was).
* Zie 14: (Verdieping): "The Whys Behind The Ukraine Crisis"

De N.Y.T. verkoos ook de bewijzen te negeren dat extreem-rechtse en
neonazi-elementen een sleutelrol speelden in de inzet van vuurbommen
tegen de politie, wat Janoekovitsj en andere regeringsleden verplichtte te rennen voor hun leven en wat de latere aanvallen op etnisch Russische Oekraïners in gang zette. Wanneer de krant aan die werkelijkheid refereert, doet ze dat zonder enige betekenisvolle context en netjes weggemoffeld in de laatste alinea’s van lange artikels over andere zaken.


Medvedev, marionet van Poetin, pleitte er bij de Oekraïners voor om zelf over hun toekomst te beslissen, zonder usurpatoren, nationalisten en bandieten, zonder tanks of gepantserde voertuigen- en zonder geheime bezoeken van de directeur van de CIA. Het was namelijk inderdaad de verguisde Russische pers die als eerste meldde dat CIA-directeur John Brennan een geheim bezoek had gebracht aan Kiev. Hoewel het Witte Huis dat bericht daarop bevestigde.

In deze op zijn kop staande wereld van desinformatie door de massamedia, is er nauwelijks kritiek te horen op de overduidelijke vooringenomenheid van de westerse mainstreammedia. Daarentegen worden voortdurend aanvallen gelanceerd op het professionalisme van de Russische media. Zo heeft het officieel Brits agentschap Ofcom, dat mogelijke vooringenomenheid in de Britse media hoort te onderzoeken een vijandige evaluatie gemaakt van de Russische media. Ofcom beschuldigde de Engelstalige Russische overheidszender Russia Today in een rapport van 10 november 2014 van een gebrek aan: vereiste onpartijdigheid, in vier nieuwsuitzendingen over de crisis in Oekraïne in april 2014. Boeiend om zien is dat Ofcom in dat oordeel nergens verduidelijkt of de geviseerde berichten van Russia Today over de deelname van neonazi’s aan de staatsgreep van 22 februari 2014 foutief zouden zijn. En evenmin weerlegde Ofcom het nieuwsbulletin van Russia Today waarin wordt gesteld dat scherp-schutters, verbonden met de coupplegers, een rol hebben gespeeld in de afslachting van tientallen mensen op het Maidanplein. Net zomin heeft Ofcom de berichtgeving van Russia Today tegengesproken dat de nieuwe regering ongrondwettelijk is.

Integendeel, Ofcom verweet Russia Today enkel dat ze het vage concept van:

vereiste onpartijdigheid, hadden geschonden in die nieuwsberichten en dreigde met sancties als de zender (voor zijn uitzendingen in Groot-Brittannië) zich niet zou aanpassen. Ofcom definieerde deze: vereiste onpartijdigheid, als: onpartij-digheid geschikt en gepast voor het onderwerp en de aard van het programma.

Dit beeld van een Brits regelgevend orgaan, dat Russia Today met sancties bedreigt omdat het niet netjes de prowesterse propagandalijn volgt van zowat alle Amerikaanse en Britse nieuwsuitzendingen, voelt heel orwelliaans aan. Hiermee wordt immers één van de weinige nieuwsbronnen geviseerd die zich weigert neer te leggen bij het overheer-sende ‘groepsdenken’.

Het zou al iets heel anders zijn als diezelfde normen zouden worden opgelegd aan westerse media voor hun eenzijdige berichtgeving over Oekraïne, maar dat strijkt blijkbaar tegen enkele belangrijke haren in.

Eigenaardig genoeg is er één prominente Westerse stem die durft ingaan tegen de overheersende wijsheid over Oekraïne, niemand minder dan voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Die zei in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel dat het Westen het belang van de annexatie van de Krim overdrijft, gezien de lange historische banden van het schiereiland met Rusland.

“De annexatie van de Krim was helemaal geen poging om de wereld te domineren”, zei de 91-jarige Kissinger, “je kan dat niet vergelijken met de invasie van Tsjechoslowakije door Hitler” – zoals die andere gewezen minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en anderen hadden beweerd.

Kissinger bemerkte in het interview dat Russisch president Vladimir Poetin geen enkele intentie had om een crisis over Oekraïne in gang te zetten.

“Poetin had net tientallen miljarden uitgegeven voor de Olympische
Winterspelen in Sotsji… Rusland wou zich tonen als een progressieve natie… Het houdt gewoon geen steek dat Poetin net dan een week later de Krim zou aanvallen en een oorlog in Oekraïne beginnen.”

Kissinger stelt daar tegenover dat het Westen – met zijn strategie om Oekraïne volle-dig in de invloedssfeer van de EU te sleuren, verantwoordelijk was voor de crisis, omdat het faalde de Russische gevoeligheid te begrijpen over Oekraïne en de ‘fatale fout‘ maakte om snel confrontatie boven dialoog te kiezen.

Kissinger pleit Poetin echter ook niet vrij voor zijn reactie op de crisis: “Ik wil hier niet mee zeggen dat het antwoord van Rusland gepast was.”
Toch bevestigt Kissinger aan Der Spiegel dat “een nieuwe uitgave van de Koude Oorlog een tragedie kan worden… We moeten er rekening mee houden dat we Rusland nog nodig gaan hebben om andere crisissen op te lossen, zoals het nucleair conflict met Iran en de burgeroorlog in Syrië”.
(het interview verscheen alleen in de gedrukte versie
van Der Spiegel).

Als iemand als Henry Kissinger begint te klinken als een stem van redelijkheid, dan zegt dat veel over hoe krankzinnig de New York Times en de rest van de mainstream media zijn geworden.

14:  Verdieping:
The Whys Behind the Ukraine Crisis (Robert Parry)

3 september, 2014
Exclusive: Given the very high stakes of a nuclear confrontation with Russia, some analysts wonder what’s the real motive for taking this extraordinary risk over Ukraine. Is it about natural gas, protection of the U.S. dollar’s dominance, or an outgrowth of neocon extremism ?

A senior U.S. diplomat told recently that if Russia were to occupy all of Ukraine and even neighboring Belarus that there would be zero impact on U.S. national interests. The diplomat wasn’t advocating that, of course, but was noting the curious reality that Official Washington’s current war hysteria over Ukraine doesn’t connect to genuine security concerns.

So why has so much of the Washington Establishment from prominent government officials to all the major media pundits devoted so much time this past year to pounding their chests over the need to confront Russia regarding Ukraine ? Who is benefiting from this eminently avoidable yet extremely dangerous crisis ? What’s driving the madness ?
Assistant Secretary of State for European Affairs Victoria Nuland, speaking to Ukrainian and other business leaders at the National Press Club in Washington on Dec. 13, 2013, at a meeting sponsored by Chevron.

Of course, Washington’s conventional wisdom is that America only wants “democracy” for the people of Ukraine and that Russian President Vladimir Putin provoked this confrontation as part of an imperialist design to reclaim Russian territory lost during the breakup of the Soviet Union in 1991. But that “group think” doesn’t withstand examination.

The Ukraine crisis was provoked not by Putin but by a combination of the European Union’s reckless move to expand its influence eastward and the machinations of U.S. neoconservatives who were angered by Putin’s collaboration with President Barack Obama to tamp down confrontations in Syria and Iran, two neocon targets for “regime change.”

Plus, if “democracy promotion” were the real motive, there were obviously better ways to achieve it. Democratically elected President Viktor Yanukovych pledged on Feb. 21 in an agreement guaranteed by three European nations to surrender much of his power and hold early elections so he could be voted out of office if the people wanted.

However, on Feb. 22, the agreement was brushed aside as neo-Nazi militias stormed presidential buildings and forced Yanukovych and other officials to flee for their lives. Rather than stand behind the Feb. 21 arrangement, the U.S. State Department quickly endorsed the coup regime that emerged as “legitimate” and the mainstream U.S. press dutifully demonized Yanukovych by noting, for instance, that a house being built for him had a pricy sauna. The key role of the neo-Nazis, who were given several ministries in recognition of their importance to the putsch, was studiously ignored or immediately forgotten by all the big U.S. news outlets.

So, it’s hard for any rational person to swallow the official line that the U.S. interest in the spiraling catastrophe of Ukraine, now including thousands of ethnic Russians killed by the coup regime’s brutal “anti-terrorist operation,” was either to stop Putin’s imperial designs or to bring “democracy” to the Ukrainians.

That skepticism combined with the extraordinary danger of stoking a hot war on the border of nuclear-armed Russia has caused many observers to search for more strategic explanations behind the crisis, such as the West’s desires to “frack” eastern Ukraine for shale gas or the American determination to protect the dollar as the world’s currency.

The thinking is that when the potential cost of such an adventure, i.e. thermo-nuclear warfare that could end all life on the planet, is so high, the motivation must be commensurate. And there is logic behind that thinking although it’s hard to conceive what financial payoff is big enough to risk wiping out all humanity including the people on Wall Street.

But sometimes gambles are made with the assumption that lots of money can be pocketed before cooler heads intervene to prevent total devastation — or even the more immediate risk that the Ukraine crisis will pitch Europe into a triple-dip recession that could destabilize the fragile U.S. economy, too.

In the Ukraine case, the temptation has been to think that Moscow hit with escalating economic sanctions will back down even as the EU and U.S. energy interests seize control of eastern Ukraine’s energy reserves. The fracking could mean both a financial bonanza to investors and an end to Russia’s dominance of the natural gas supplies feeding central and eastern Europe. So the economic and geopolitical payoff could be substantial.

According to the U.S. Energy Information Administration, Ukraine has Europe’s third-largest shale gas reserves at 42 trillion cubic feet, an inviting target especially since other European nations, such as Britain, Poland, France and Bulgaria, have resisted fracking technology because of environmental concerns. An economically supine Ukraine would presumably be less able to say no.

Further supporting the “natural gas motive” is the fact that it was Vice President Joe Biden who demanded that President Yanukovych pull back his police on Feb. 21, a move that opened the way for the neo-Nazi militias and the U.S.-backed coup. Then, just three months later, Ukraine’s largest private gas firm, Burisma Holdings, appointed Biden’s son, Hunter Biden, to its board of directors.

While that might strike some of you as a serious conflict of interest, even vocal advocates for ethics in government lost their voices amid Washington’s near-universal applause for the ouster of Yanukovych and warm affection for the coup regime in Kiev.

For instance, Melanie Sloan, executive director of Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, dismissed the idea that Hunter Biden’s new job should raise eyebrows, telling Reuters: “It can’t be that because your dad is the vice president, you can’t do anything,”

Soon, Burisma a shadowy Cyprus-based company was lining up well-connected lobbyists, some with ties to Secretary of State John Kerry, including Kerry’s former Senate chief of staff David Leiter, according to lobbying disclosures.

As Time magazine reported, "Leiter’s involvement in the firm rounds out a power-packed team of politically-connected Americans that also includes a second new board member, Devon Archer, a Democratic bundler and former adviser to John Kerry’s 2004 presidential campaign. Both Archer and Hunter Biden have worked as business partners with Kerry’s son-in-law, Christopher Heinz, the founding partner of Rosemont Capital, a private-equity company".

According to investigate journalisme in Ukraine, the ownership of Burisma has been traced to Privat Bank, which is controlled by the thuggish billionaire oligarch Ihor Kolomoysky, who was appointed by the coup regime to be governor of Dnipropetrovsk Oblast, a south-central province of Ukraine. Kolomoysky also has been associated with the financing of brutal paramilitary forces killing ethnic Russians in eastern Ukraine.

Also, regarding this energy motive, it shouldn’t be forgotten that on Dec. 13, 2013, when neocon Assistant Secretary of State for European Affairs Victoria Nuland reminded Ukrainian business leaders that the United States had invested $5 billion in their “European aspirations,” she was at a conference sponsored by Chevron. She even stood next to the company’s logo.

So, clearly energy resources and the billions of dollars that go with them should be factored in when trying to solve the mystery of why Official Washington has gone so berserk about a confrontation with Russia that boils down to whether ethnic Russians in eastern Ukraine should be allowed some measure of autonomy or be put firmly under the thumb of U.S.-friendly authorities in Kiev.

There’s also the issue of Russia’s interest in exploring with China and other emerging economies the possibility of escaping the financial hegemony of the U.S. dollar, a move that could seriously threaten American economic dominance. According to this line of thinking, the U.S. and its close allies need to bring Moscow to its geopolitical knees where it was under the late Boris Yeltsin to stop any experimentation with other currencies for global trade.

Again, the advocates for this theory have a point. Protecting the Mighty Dollar is of utmost importance to Wall Street. The financial cataclysm of a potential ouster of the U.S. dollar as the world’s benchmark currency might understandably prompt some powerful people to play a dangerous game of chicken with nuclear-armed Russia.

Of course, there’s also the budgetary interest of NATO and the U.S. “military-industrial complex” (which helps fund many of Washington’s “think tanks”) to hype every propaganda opportunity to scare the American people about the “Russian threat.”

And, it’s a truism that every major international confrontation has multiple drivers. Think back on the motives behind the U.S. invasion of Iraq in 2003. Among a variety of factors were Vice President Dick Cheney’s lust for oil, President George W. Bush’s psychological rivalry with his father, and the neocons’ interest in orchestrating “regime change” in countries considered hostile to Israel.

There are also other reasons to disdain Putin, from his bare-chested horseback riding to his retrograde policies on gay rights. But he is no Stalin and surely no Hitler.

So, while it’s reasonable to see multiple motives behind the brinksmanship with Russia over Ukraine, the sheer recklessness of the confrontation has, to me, the feel of an ideology or an “ism,” where people are ready to risk it all for some larger vision that is central to their being.

That is why I have long considered the Ukraine crisis to be an outgrowth of the neoconservative obsession with Israel’s interests in the Middle East.

Not only did key neocons the likes of Assistant Secretary Nuland and Sen. John McCain put themselves at the center of the coup plotting last winter but the neocons had an overriding motive: they wanted to destroy the behind-the-scenes collaboration between President Obama and President Putin who had worked together to avert a U.S. bombing campaign against the Syrian government a year ago and then advanced negotiations with Iran over limiting but not eliminating its nuclear program.

Those Obama-Putin diplomatic initiatives frustrated the desires of Israeli officials and the neocons to engineer “regime change” in those two countries. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu even believed that bombing Iran’s nuclear plants was an “existential” necessity.

Further, there was the possibility that an expansion of the Obama-Putin cooperation could have supplanted Israel’s powerful position as a key arbiter of U.S. foreign policy in the Middle East. Thus, the Obama-Putin relationship had to be blown up and the Ukraine crisis was the perfect explosive for the destruction.

Though I’m told that Obama now understands how the neocons and other hardliners outmaneuvered him over Ukraine, he has felt compelled to join in Official Washington’s endless Putin-bashing, causing a furious Putin to make clear that he cannot be counted on to assist Obama on tricky foreign policy predicaments like Syria and Iran.

As i wrote last April, “There is a ‘little-old-lady-who-swallowed-the-fly’ quality to neocon thinking. When one of their schemes goes bad, they simply move to a bigger, more dangerous scheme. If the Palestinians and Lebanon’s Hezbollah persist in annoying you and troubling Israel, you target their sponsors with ‘regime change’ in Iraq, Syria and Iran. If your ‘regime change’ in Iraq goes badly, you escalate the subversion of Syria and the bankrupting of Iran.

“Just when you think you’ve cornered President Barack Obama into a massive bombing campaign against Syria with a possible follow-on war against Iran Putin steps in to give Obama a peaceful path out, getting Syria to surrender its chemical weapons and Iran to agree to constraints on its nuclear program. So, this Obama-Putin collaboration has become your new threat. That means you take aim at Ukraine, knowing its sensitivity to Russia.

“You support an uprising against elected President Viktor Yanukovych, even though neo-Nazi militias are needed to accomplish the actual coup. You get the U.S. State Department to immediately recognize the coup regime although it disenfranchises many people of eastern and southern Ukraine, where Yanukovych had his political base.

“When Putin steps in to protect the interests of those ethnic Russian populations and supports the secession of Crimea (endorsed by 96 percent of voters in a hastily called referendum), your target shifts again. Though you’ve succeeded in your plan to drive a wedge between Obama and Putin, Putin’s resistance to your Ukraine plans makes him the next focus of ‘regime change.’

“Your many friends in the mainstream U.S. news media begin to relentlessly demonize Putin with a propaganda barrage that would do a totalitarian state proud. The anti-Putin ‘group think’ is near total and any accusation regardless of the absence of facts is fine.”

Yet, by risking a potential nuclear confrontation with Russia — the equivalent of the old lady swallowing a horse — the neocons have moved beyond what can be described in a children’s ditty. It has become more like a global version of Israel’s “Samson Option,” the readiness to use nuclear weapons in a self-destructive commitment to eliminate your enemies whatever the cost to yourself.

But what is particularly shocking in this case is how virtually everyone in U.S. officialdom and across the mainstream media spectrum has bought into this madness.

* Investigative reporter Robert Parry.

 

15:  Analyse:
Hoe groot is de kans dat de oorlog in Oekraïne uitmondt in een groot conflict tussen Rusland en de NAVO ? Wil Rusland dat überhaupt en doen de NAVO en de Europese Unie de juiste dingen om zo'n confrontatie te voorkomen? We leggen het voor aan twee experts: Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en defensiespecialist Dick Zandee van Clingendael.

# Europese landen, waaronder Nederland, leveren wapens aan Oekraïne. Ziet Rusland dat als directe bemoeienis met het conflict ?

De Wijk weet zeker van wel: "Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov al gezegd. En als je geobsedeerd bent door de NAVO, wat Vladimir Poetin is, is het volstrekt helder dat hij dit soort wapenleveranties ziet als een westerse betrokkenheid bij de oorlog."

Zandee denkt dat de NAVO-landen het voor zichzelf, ánders uitleggen: "Die zeggen: 'Het staat ons vrij om wapens te leveren.' Maar tegelijkertijd zeggen ze: 'Wij mengen ons niet in de strijd.' Ook de Amerikaanse president Joe Biden heeft dat gezegd in zijn State of the Union. En we versterken de NAVO-buitengrenzen. Dat blijft allemaal binnen het raamwerk dat Rusland indirect toestaat om in Oekraïne te blijven ingrijpen."

Zandee: "Het gaat om normale wapenleveranties. Zolang er geen aantoonbaar personeel van die landen in Oekraïne aanwezig is om die wapensystemen te bedienen, hebben ze een vrij sterke afweerlijn om te zeggen dat we er niet bij betrokken zijn. Al gaan de Russen dat wel zo framen."

De Wijk vraagt zich af of het nog wel zin heeft om zo open en bloot wapens te sturen: "Harde sancties zijn goed. Maar als je militaire steun verleent, doe het dan wel op een manier die onder de radar blijft. Je moet alleen wel weten waar het terechtkomt en wie ze gebruikt, en óf ze er wel gebruik van kunnen maken. Anders hoef je het ook niet te doen. Momenteel is het heel lastig te zeggen hoe dat werkt in Oekraïne. Maar dat maakt niet zoveel uit, het is nu een symbolische maatregel waarmee je in de ogen van Poetin bij het conflict betrokken bent. Ik kan het écht- en ook wérkelijk, helaas, niet anders zien."

# Wil Poetin een oorlog met de NAVO niet ten koste van alles vermijden ?

De Wijk en Zandee zijn het erover eens: Rusland wil geen conflict met de NAVO. De Wijk: "Alleen kunnen de Russen daar makkelijk in verzeild raken, doordat ze verstrikt raken in hun eigen retoriek. Je moet dus wel heel goed nadenken over wat Poetin nu drijft. Dat is toch niet helemaal duidelijk."

De Wijk beschouwt de Russische invasie in Oekraïne als voorbeeld van de onvoorspel-baarheid van Poetin. "Dat was al raar. Onder normale omstandigheden doe je dat niet. Er zit een grote hoeveelheid irrationaliteit in. Er wordt gedaan of er dreiging is, die er gewoon niet is. Maar het beeld van die dreiging is een eigen leven gaan leiden. Ik ga ervan uit dat een groot deel van de Russen denkt dat dit beeld klopt. Dus kun je er nu van uitgaan dat ze in actie komen wanneer ze dat nodig achten."

Zandee vraagt zich af wat Rusland heeft te winnen met een verdere escalatie tot een conflict met de NAVO. "Ze hebben hun handen vol aan het op de knieën krijgen van Oekraïne. Verdere complicaties dienen niet dat doel."

"Hoe meer Poetin de kaart gaat spelen dat hij ook met de NAVO in oorlog raakt, hoe groter de kans dat de NAVO zich er ook echt mee gaat bemoeien. En dat is in Poetins nadeel. Dan worden de krachtsverhoudingen heel anders."

# Is de NAVO in staat om direct met veel slagkracht te reageren in zo'n situatie ?

De Wijk denkt van niet, althans niet de Europese landen die deel uitmaken van de NAVO. "We horen ferme taal vanuit Europa. Maar het probleem is: er zit niks achter. Er zit wel een geweldige economie achter, maar geen militaire macht. Dus als het escaleert, dan kunnen we niks. Dat maakt het risicovol. Bij de Amerikanen zit dat anders, alleen het probleem is dat de meeste Amerikaanse troepen niet in Europa zitten, maar in Amerika."

#
Gaat Europa dan wel slim genoeg met deze situatie om ? Ursula von der Leyen zei dat Oekraïne lid mag worden van de Europese Unie. Is dat olie op het vuur ?

Beide experts vinden dit inderdaad een onverstandige uitspraak van de voorzitter van de Europese Commissie. Zandee: "Dat lidmaatschap is totaal niet aan de orde. Dat proces duurt in het geval van Oekraïne decennia. Het is een beetje een pr-stunt. En ik denk dat heel veel lidstaten er niet blij mee zijn geweest dat ze dat heeft gedaan."

De Wijk: "Bovendien zal het in Moskou uitgelegd worden als de zoveelste inmenging in de strijd. Ik vind dat Biden het allemaal een stuk strategischer en volwassener doet."

#
Wat doet Biden dan wel goed ?

De Wijk vindt dat de Amerikaanse president zich in deze crisis professioneler, gematigder en verstandiger opstelt dan de Europese leiders. "En als Biden in zijn State of the Union zegt dat Poetin nog weleens verbaasd kan zijn over wat de Amerikanen allemaal kunnen doen, dan zit daar ook wat achter. Zulke dreigementen kan Amerika uiten, maar Europa niet. Wij hebben niets om het op te volgen."

Ook de Amerikaanse reactie op het in paraatheid brengen van de Russische kernmacht wordt geroemd.

Zandee: "Door helemaal niet te reageren, hebben ze daar ongelooflijk verstandig op gereageerd. Ze hebben niets gezegd, niets gedaan. Dat is het verstandigste dat je in dit soort situaties kunt doen."

"Ik denk dat je Poetins uitingen over kernwapens wel moet zien als boodschap aan de NAVO en vooral de Verenigde Staten om zich niet met het conflict te bemoeien", oordeelt Zandee.

Toch neemt De Wijk de Russische nucleaire dreiging zeer serieus. "Ik vind dat een uitermate verontrustende discussie. Al die praat over dat het niet gaat gebeuren: er is een interventie gaande, die ook niet rationeel is. Dus er kunnen meer irrationele dingen gebeuren. Daar moeten we echt van uitgaan."

16: IMF:
In feite werd de wortel voor het conflict van nu, misschien zelfs al wel gelegd in: 1994. Oekraïne zou van het IMF 625 miljoen krijgen, als ze hervormingen doorvoerden zoals: stabilisering van de prijzen en versnelde privatisering van staatsbedrijven.  In het jaar 1994 kregen ze al: 360 miljoen van het IMF.
IMF, bij monde van IMF directeur Michel Camdessus gaf aan dat er het jaar daarop, 1995 nog meer in het vat zat. Directeur
Camdessus prees de ingrijpende economische hervor-mingen waartoe de regering in Kiev had besloten en die voor het IMF voorwaarde waren voor het toekennen van een lening.
Punt 1: het was een lening. Dus krijg je invloed.
Punt 2: de door het IMF ge-ëisde hervormingen leiden tot stijding prijzen van openbare goederen (elektriciteit met 600%, openbaar vervoer met 900%), de koopkracht daalde met 75%, de import van westerse goederen steeg sterk. Daartegen konden veel nationale particuliere en overheidsbedrijven niet produceren en gingen dus failliet.

Door aan de voorwaarden van het IMF te voldoen, verslechterde voor veel gewone mensen hun leven. Hun leven was misschien al niet als het toppunt van menselijk geluk te zien, maar nu verslechterde het nog veel meer.

 

17 a:  Verslag 1:
Sonja van den Ende, berichtgeving uit Odessa: 2 Mei 2017

Odessa, 1 jaar later. Vorig jaar was ik in Odessa, net als dit jaar, voor de herdenking van 2 mei 2014: Het bloedbad van het “vakbondshuis”. Dit jaar was ik uitgenodigd door: Global Rights of Peaceful People (GRPP).Op 2 mei 2014 vond er in Odessa een gruwelijke gebeurtenis plaats. Op het (Maidan) plein, in het vakbond huis waren minstens 48 burgers levend verbrand, toen zij de fascisten ( Rechtse Sector Pravy Sektor (2) probeerden te stoppen, die aangestuurd werden door de huidige regering o.l.v. Porochenko, zij probeerden een revolutie (nationalistische) uit te roepen en bezetten het gebouw. Zij gooiden, daarna benzine naar binnen en staken dit aan, terwijl zij wisten dat er nog mensen in het gebouw aanwezig waren, die (minstens 48) zijn levend verbrand ! Tot op de dag van vandaag zijn de daders niet opgepakt en berecht.

17 b:  Verslag 2:
Ruslan Kotsaba is een Oekraïense journalist, die voor het publieke tv-kanaal‘112’werkte. Hij was de eerste journalist die ook naar de Donbass-regio trok om er met eigen ogen te zien wat er gaande was en zat 564 dagen in de gevangenis hiervoor. (2017).

Odessa is een voorbeeld van hoe het in de Oekraïne is gesteld. Volgens de EU en Nederland, een land dat bij de EU moet gaan horen en zich van Russische invloeden moet bevrijden, Rusland zou daar de oorlog begonnen zijn. Echter wordt de Oekraïne geregeerd door een fascistische regering die bestaat uit; Svoboda en Pravdiij Sektor. Beiden fascistische partijen, die deel uit maken van de huidige regering, hebben een fascistische – nationalistische staat uitgeroepen en willen de etnische Russische sprekende bevolking elimineren of deporteren. Dit is wat de EU op haar geweten heeft toen zij 3 jaar geleden, in 2014, deze zogenaamde “revolutie” ondersteunden, op het Maidan (plein) in Kiev, door elementen zoals Victoria Nuland, Hans van Baarle (VVD Euro parlementariër), Guy Verhofstad (voormalig premier van België) en ondersteund door geld en organisatie van George Soros.

Het Oekraïne van 2017 is niet veel veranderd, misschien zelfs wel verergerd, aangewakkerd door religieuze nationalistische fascisme van de huidige regering Poroschenko. De EU, waaronder Nederland, die op ondemocratische wijze de NEE (tegen het associatieverdrag) genegeerd heeft, en o.l.v premier Rutte (VVD) gewoon met een inlegvel, het verdrag heeft geratificeerd. De EU en Nederland steunen hiermee een nationalistische fascistische regering. Die deel uit gaat maken van de EU.

 

18:  Giro555:
Inmiddels kwam er een: Giro555-hulpactie op gang (7 maart, 2022.  En in principe kan o.a.: Giro 555 een goed middel zijn. En als alles ten aanzien van Giro555 ook echt goed zou verlopen, dan zijn bijvoorbeeld de gevoelens van mensen, die het prachtig vinden dat er een kleine € 110.000.000 opgehaald is ook terecht. Maar op dit alles is toch veel af te dingen. Enkele vragen van mij:

- Hoeveel vermogen heeft Zelensky zelf eigenlijk ? Op internet circuleren
  berichten dat dat nogal tamelijk, danig veel is. En áls dat waar is ? (op het
  moment van schrijven kan ik het nog niet echt goed vaststellen), komt de
  Giro 555 actie dan niet gedeeltelijk, in een ander licht te staan ?

- In hoeverre steun je in feite de oorlog, met geld geven ?

- Voor Haïti werd 111 miljoen opgehaald. Waarom kwam van dat bedrag zo
  goed als niks bij de mensen terecht, waarvoor we het deden ? En met
  hoeveel vertrouwen kun je dan nu geld geven, als je in feite ook nu niet weet
  of het wel goed terecht komt. Of kopen we gewoon onze ziel en gevoelens
  graag vrij- en denken we niet verder na ?

- Hoe hypocriet is het van mensen die doneren en hun ogen sluiten voor stille
  armoede in Nederland zelf ?

- We sturen wapens naar Oekraïne (iets waar ikzelf fél op tegen ben).
  Daarmee verlengen de weerstand die geboden wordt en "dwingen" de
  Russen indirect tot het inzetten van zwaarder geschut met alle gevolgen
  van dien.  En om daarvoor ook nog eens meer draagvlak te creëeren
  starten we een ons eigen schuldgevoel en ziel vrijkopende Giro555 actie ???

-
Is de Giro555 achtie ook niet mede een: 'burger hersenspoelactie' ?

- Nu ze toch de miljarden van die oligarchen willen blokkeren ? Waarom die
  bedragen niet overmaken naar Giro555. Men wil die bedragen immers
  confisceren ? En dat zijn dan toch ook nog eens bedragen die veel meer
  zoden aan de dijk zouden zetten, toch ?

- Waarom moet er een soort van show van een oorlog gemaakt worden ?
  Ongemakkelijke empathie en zwaar misplaatste vreugde als het bedrag,
  uiteraard ná de reclame !!! Bekend wordt gemaakt. Alleen dat al. En dan
  hebben we het nog niet eens over de 'oorlogsverslaggeving' daarbij...

- Zo'n show roept op z'n Minsk 2, het beeld op dat men het kennelijk wel leuk
  vindt, zo'n oorlog. Want waarom anders die: 'Snollebollekes' allemaal ?
  Terwijl experts, journalisten, deskundigen en historici daar veel beter een
  podium hadden kunnen krijgen. Waarom moet oorlog als een soort van
  entertainment gebracht worden ?
 
- Wanneer stopt de verMollisering op televisie ?

- Zoals al aangegeven is er dus ergens een bedrag van rond de € 107.000.000
  opgehaald met die Giro555 show. En dat is niet fout. Alleen vragen te
  weinigen zich ook nu af waar dat geld nu precies allemaal echt en werkelijk
  naar toe gaat. Dat het nooit 100% volledig overkomt, moet je: im kauf
  nemen. Maar het overgrote merendeel, zou toch wél goed moeten
  overkomen.   Dus liggen er m.i. logischerwijze ook vragen voor van:
  * Komt er straks ook nog een uitzending ten aanzien van wat die:
     € 110.000.000 nu betekend heeft ?
  * Wordt er door een groot betrouwbaar accountantskantoor onderzoek
     gedaan van wat er nu echt en werkelijk allemaal met dat geld gebeurd
     cq is gebeurd ?
  * krijgen we, bij wijze van spreke dan: 'bonnetjes', te zien waar het naar toe
     is gegaan ?
  * Mensen die gegeven hebben. Hebben die dus geen moeite met verhoging
     energie, brandstof en nog veel meer ?

- Waarom vragen mensen zich niet af of ze er in al hun vrijwilligheid, goed aan
  doen, omdat ze het mede, ook doen voor een van de meest corrupte landen
  ter wereld:
  Oekraïne ? Alleen al, de EU Rekenkamer, liet daar al weinig twijfel over
  bestaan.
  * R
ekenkamer EU: "Miljarden verloren door corruptie in Oekraïne"
    (23-09-2021)

- Ik las op internet van iemand die aangaf dat de ING op dé app vroeg of zij nu
  geld wilde overmaken naar Giro555.  Afgezien hoezeer de ING zich dus met
  jou bemoeid ? Nu is was dat nog een vraag.  Er zijn geen consequenties als
  je het niet doet. Maar, de systemen, kunnen dus al zien, of je geld stort of
  niet en daar een beeld van jou bijzetten, zoals: goed mens, slecht mens,
  links mens, rechts mens, asociaal en nog veel meer. En dan... ?
  En dat is het ergste: daar in de toekomst dan ook: 'Chinese consequenties',
  aan gaan verbinden ! Het mankeert er nog maar aan dat ze het niet zelf van
  je rekening afhalen en je daarna aanmelden als Staatsvijand, omdat je geen
  geld geeft aan ???
  Hoe goed zijn deze ontwikkelingen ?

Maarja. Het volk omarmt nu eenmaal deze systemen. Het moet in hun leven nu eenmaal vooral allemaal gemakkelijk blijven. Ongeacht de consequenties wat dat heeft. Welke dat maar ook zijn ? Het is niet interessant. Er is namelijk maar één ding leidend in ons leven, en dat is: GEMAK !!!
Nadenken, echt goed nadenken over wat er écht allemaal werkelijk speelt ?
'Doe ff. normaal, jóh'.
Tsja.

 

19:  Escalerende taal:
Ga je these days, waarin juist nu, dat heel verstandig zou zijn, op zoek naar dé-escalerende taal en daarbij behorende attitude ? Helaas, dat is moeilijk. Zoek je naar leiders die verantwoordelijkheid nemen en met realistische voorstellen voor een staakt het vuren komen ? Die een weg uit dit conflict bieden zonder dat Oekraïne met de grond gelijk wordt gemaakt of voordat er een nog serieuzere, zogenaamd ondenkbare, escalatie plaatsvindt ? Helaas je vindt het niet. "Onze ? Leiders", gooien alleen maar olie op het vuur.
Rutte hulde zich, in het filmpje dat hij opnam voor de Oekraïense bevolking, nog net in de blauw-gele vlag van dat land. "We zijn familie in Europa", zei hij. Het klonk als opruiing. Het is dezelfde familieretoriek waarmee Poetin de inval in Oekraïne rechtvaardigt. Wit-Rusland en Oekraïne zijn tenslotte broers van Rusland. Rutte & cö hebben er geen boodschap aan.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ging een stap verder. Zij gooide niet een beetje olie maar een vol vat benzine op het conflict door Oekraïne direct en versneld lidmaatschap voor de neus te houden. Met open armen ontvangen we je ! En dan toekijken hoe zo’n land compleet de vernietiging in wordt geholpen terwijl het op je af rent. Het is dezelfde provo-catie die we kennen van Groot-Europa denkers als de voormalige Belgische premier Verhofstadt en wijlen Europarlementariër Van Baalen.

Prompt melden Georgië en Moldavië zich ook aan voor het EU-lidmaatschap. En Turkije meld zich (bijna logischerwijze dan ook weer). Ondanks dat ikzelf de EU verschrikke-lijk vind (NEXIT, please !), begrijp ik ergens toch wel dat deze bevolkingen zich bij de EU willen aansluiten. Wanneer je kunt kiezen tussen de zo een extreem corrupte criminele kleptocratieën van Poetin of de 'liberale democratieën' van de Europese Unie (hoe slecht die ook zijn), dan valt de balans toch wél naar de EU uit.

Het pacifisme lijkt trouwens helemaal verdwenen. Ook bij de partijen die dat min of meer als kroonjuweel hadden en daarom om bekend stonden. De oorlogstrom moet geslagen worden. En dat wordt ie ook door mensen die niet wensen te begrijpen, wat dat straks zou kunnen betekenen (Ook in talkshows treedt men nu bepaald niet dé-escalerend op !).

 

 

Ooit demonstreerden een half miljoen Nederlanders tegen de plaatsing van kruisraketten in dit land. Men was tegen Sovjet-geweld én tegen Amerikaans wapentuig. Nu is zelfs GroenLinks voor het sturen van een zwik anti-tankraket-ten richting het Oosten. Met een kinderachtig blauw-geel vlagvertoon zijn Nederlandse organisaties alles wat Russisch riekt, aan het wegwerken, inclusief een festivalweekend rondom de componisten Tsjaikovski en Stravinsky en Rus-sische deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Duitsland kondigt aan om dit jaar nog 100 miljard en in totaal 250 miljard aan bestellingen te plaatsen bij de wapenindustrie. Volgens mij kan dat geld wel beter besteed worden.

Het lijkt erop dat met het verdwijnen van Merkel ook de belichaming van rede en terughoudendheid verdwenen is. Die wist wat het is om een wereldspeler te zijn en zich daarna te gedragen, zonder alles maar te pikken dus. Iemand die tegelijkertijd Poetin had kunnen straffen met sancties en boycots, maar had geweten wat de consequenties zijn om al te hard op de oorlogstrom te slaan en al te opzichtig met wapens te smijten.  En áls: The Total War, straks dan uitbreekt ? Zeker met kernwapens ? Wat heb je dán bereikt met je zo geveinsde eigen gelijk ?

We lezen, zien en horen inmiddels van dat mensen met een Russische afkomst hier nu problemen hebben op hun werk en dat Russische kinderen worden gepest, Misschien dat ze op internet zoeken naar Russische winkels. En dan gewoon beginnen met vloeken, vloeken, vloeken, vloeken en dan hop snel ophangen Winkeliers die in Nederland een Russische supermarkt runnen, worden uitgescholden en bedreigd: gebeld door onbekenden die zeggen, schreeuwen, dat ze dood moeten. Oprotten uit Nederland.
Maar wat kunnen de gewone Russische burgers er aan doen ?

En dan zouden er voorbereidingen getroffen worden om Zelenski te evacueren:
6 maart, 2022
Kiev - Er worden voorbereidingen getroffen om de Oekraïense president Volodimir Zelenski te evacueeren. Commando’s van Special Air Services - een speciale eenheid uit Groot-Brittannië is samen met Amerikaanse speciale troepen aan het trainen voor een risicovolle redding van: president Volodimir Zelenski.
De Amerikaanse regering wil Zelenski helpen bij het verlaten van Kiev, zodat hij niet door Russische troepen kan worden gedood of gevangengenomen. Maar tot nu toe heeft hij geweigerd te gaan. Eind februari sprak hij al: "Ik heb munitie nodig, geen lift".
De Amerikanen (en helaas 'onze ? leiders', ook), die willen Europa klaarblijke-lijk in een totale oorlog storten. Het liefst zien ze dat Europa met de grond gelijk gemaakt wordt door Poetin. Klinkt absurd. Gekletst van een: Lunatic.
Maar gezien alles hierboven, is het toch geen te verwaarlozen scenario.

20:  Wat is er aan de hand ?
De NATO, USA en EU hadden een reeds tikkende tijdbom op scherp gezet. Zoals altijd worden aanvallen uitgelokt volgens plan en als dit westerse conglomeraat er klaar voor is. Wat Rusland doet is weinig meer, hoezeer de manier waarop ook te veroordelen is, dan hun verdragsvoorwaarden van 1991 nakomen. Oekraïne kon als vrij land verder onder bepaalde voorwaarden. Daarbij zijn ze "vergeten" de grenzen internationaal te laten vaststellen en erkennen.

Die overeenkomst uit 1991 is op een abominabele manier geschonden door het Westen, het begon pas goed tijdens de regering Obama/Biden.

Nu loopt de bevolking in het Westen als op commando wederom de leugenpers achterna, wordt Poetin geïsoleerd en gedemoniseerd en geschiedenis gemaks-halve vergeten. En massa's mensen (is lekker makkelijk) geloven wat ze op het nieuws horen.

Toen de oude Russische Federatie uiteenviel en Rusland de Oekraïne als onafhankelijk land vrijliet, ging dat gepaard met de voorwaarde dat als er bewijs was van criminaliteit, genocide, internationale bedreigingen voor Rusland op Oekraïense bodem, enz. Rusland terug zou kunnen komen en de situatie veiligstellen. Dit maakt deel uit van de verplichting van Rusland aan de rest van de wereld, evenals dat het een kwestie van Russische veiligheids-garanties is.

Oekraïne was dus vrij om zijn eigen land te zijn, met dien verstande dat ze goede internationale burgers zouden zijn. 100% hoefde dat natuurlijk niet. Dat zou onmogelijk zijn. Maar, net als eigenlijk overal, zijn er wél grenzen aan bepaald gedrag. En als het dan echt gierend uit de klauw zou gaan lopen ? Dan moest Rusland terugkomen en het opruimen.

Na de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991 stapelden de criminaliteit van de Usual Suspects zich op. Het was als een goudkoorts. Drugssmokkel. Mensen-handel. Wapenverkoop. Valsemunterij. Orgaanoogst. Oliekaping. Elke smerige vervelende vuile zaak in de wereld werd geïmporteerd naar Oekraïne, door alle agentschappen: The US Corp. De DOD. De gangsterbenden van verschillende naties- en aanverwante bedrijven zoals Blackwater en Halliburton en ga zo maar door. Alle Dirty Deal Guys, verschenen als de spreekwoordelijke vlieg op een mestvaalt. Van kwaad tot erger.

En iedereen, inclusief Rusland, schudde gewoon zijn hoofd. Het was business as usual voor de oligarchen van de wereld.

Voorspelbaar genoeg dreven sommige Oekraïense oligarchen naar de top van de beerput en werden ineens politici.

De hele situatie kwam terecht in een exponentiële duikvlucht tijdens de regering-Obama, toen Joe Biden en leden van het Amerikaanse Congres betrokken raakten bij het betalen van de oligarchen tonnen smeergeld voor hun persoonlijke steun aan de ene kant, en miljarden uit de Oekraïense economie aan de andere kant.

Het was gewoon een schaamteloze rooftocht in Oekraïne en de verkrachting van de bevolking van Oekraïne. Hun olie geplunderd, hun handelsbeleid gemanipuleerd, hun hele land opengesteld voor elke vorm van criminaliteit en slechtheid, maar de laatste druppel was het Amerikaanse ministerie van Defensie die meer dan een dozijn biowapenlaboratoria in Oekraïne opende en ging exploiteren.

Zodoende heeft Rusland zich op zijn verdragsvoorwaarden beroepen en kwam binnen om de boel op te ruimen en zoals Vladimir Poetin het zei: "Het vuilnis verwijderen". En dat niet omdat ze al dat geld wilden uitgeven en hun leven wilden riskeren en al het misbruik dat de propagandamachine van het Westen op de koop toe wilden nemen. Maar omdat ze anders al die voorraden chemische- en biologische wapens bij hun achterdeur zouden hebben. En dat samen met alle andere narigheid die al gaande was.

We moeten opmerken dat Oekraïne een back-up plaats was voor het misdaad-conglomeraat in het geval dat hun plannen voor China niet naar hun zin uit-pakten, want China werd wakker en besloot die rol niet te spelen waardoor de druk op Oekraïne werd teruggebracht.

Wat Rusland nu doet, en over de manier waarop, daarvan kun je inderdaad iets vinden, is misschien, als je alles weet, niet eens helemaal zo onwettig en ille-gaal. Maar is misschien wel noodgedwongen ?
Niemand wilde dat het zover zou komen, maar tegelijkertijd had de bevolking van Oekraïne de controle verloren en brachten de misdaadsyndicaten en NAVO mensen iedereen in de regio in gevaar. Rusland had het voorbehoud. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. Het is toch wel moeilijk te ontkennen dat al die chemische en biowapen laboratoria en al het andere, niet voldoende provo-catie waren.

En dan de Bidenregering. Ze herhalen graag eindeloos hun onnozele slogan over: Een niet uitgelokte aanval door Rusland". En ze schudden hun hoofd alsof ze zich gewoon niet kunnen voorstellen waarom Rusland zoiets zou doen.

Maar, ze weten zelf heel erg dónders goed, waarom Rusland dit doet. Zij zijn zélf de reden. Ze creëerden het probleem dat Rusland dwingt om het op te ruimen. Joe en Hunter Biden hadden daar, zoals we allemaal weten, invloed.

In 2014 trad Hunter Biden voor een riant salaris toe tot het
bestuur van het Oekraïense energiebedrijf Burisma. Zijn vader Joe was toen vice-president onder Obama, en had onder andere Oekraïne in zijn portefeuille.  Er zijn weinig mensen die geloven dat Hunter Biden enkel vanwege zijn unieke kennis van de Oekraïense gasmarkt is
aangesteld, en dat zijn politieke connecties daar niets mee te
maken hadden. De lucratieve sinecure van Biden jr. straalt zeker niet goed af op de Bidens.

Aandacht voor de opportunistische zaken van zijn zoon in Oekraïne doet hem in principe geen goed. De geur van vriendjespolitiek hangt om de lucratieve zaakjes van zijn zoon. En toch opvallend: Joe Biden reageert vaak toch geprikkeld, als hij daar vragen over krijgt.

 

Of de verhalen die rond gaan waar zijn, dat ze corrupte politici van links tot rechts omkochten Is moeilijk te zeggen. Volgens dat soort verhalen zou dat allemaal ook gelden voor de zoon van Nancy Pelosi. Ook de zoon van Mitt Romney. Een half dozijn leden van het Congres waren er direct bij betrokken, beroofde de bevolking van Oekraïne- en zou dan buitenlandse hulp, voor een belangrijk deel in eigen zak gestoken hebben.
Nu kun je zeggen: waarom zet je dit alles neer, als je het niet kunt bewijzen ?
Eenvoudig omdat we het nu over een zaak van levensbelang hebben voor iedereen. En het internet, waarbij ook de minder, dubieuze sites ! Er zelf vol mee staat.
Als er echter iemand bestaat die overtuigend en niet meer te ontkennen het tegendeel kan bewijzen, houdt ik me aanbevolen.
Maar ik ben bang dat niemand dat kan…

Al met al wordt het er (buiten de manier waarop Rusland dat doet), het er misschien niet echt gemakkelijk op om Rusland zomaar domweg een schuld toe te dichten voor het opruimen van (even gemakshalve zwart/wit gesteld):
'Een puinhoop'.

Ik denk dat een beetje gezond burger, where-ever on this planet, als het over Oekraïne gaat, zou willen dat Oekraïne in 1991 de middelen had kunnen en willen vinden om een sterke en morele regering voor zichzelf te vestigen, maar we zien (degenen die wat dieper gaan), wat er in plaats daarvan is gebeurd. Ze werden een hulpbron en toch een soort van machtsbasis voor "piraten". Ze brachten zichzelf in gevaar en door topcrimi-nelen, waaronder DOD en de NAVO, ongebreideld te laten lopen, brachten ze ook veel anderen in gevaar. In feite waren en zijn ook nu de mensen van Oekraïne voor het grootste deel onschuldige slachtoffers zijn van de oligarchen en hun westerse suikerooms.

Je kunt misschien zelfs ten aanzien van de Oekraïnse burgers stellen, ook al word je hier voor 100% gestoord verklaard als je het zegt: "Maak het jezelf gemakkelijk. Blijf thuis en doe een stapje terug. Laat Rusland het 'ongedierte' voor je opruimen. Je zult blij zijn dat je het gedaan hebt. Want bezie dit ook: als de Amerikaans/Oekraïense oligarchie had mogen doorgaan, zouden ze zijn binnengekomen en een voorwendsel hebben gebruikt om oorlog te voeren op jullie prachtige land. Ze zouden hebben gedaan wat ze in Irak hebben gedaan en het hebben vervuild met vuile bommen en vuile artilleriegra-naten en jullie land generaties lang geruïneerd hebben voor landbouw. Dan zouden ze naar huis zijn gegaan en de prijs van voedsel voor iedereen tien keer hebben opge-dreven, omdat je producten, je tarwe en al het andere er niet zouden zijn om tegen hen te concurreren. We hebben al meer dan 200 jaar met Amerikanen te maken. We weten wat ze doen, denken en hoe ze zijn. Doe je ogen daarover nu eens een keer open ! Wil zien wat er werkelijk speelt- en altijd al speelde.

 

 

 

Het Azovbataljon is een in mei 2014 opgerichte Oekraïense rechtsextremistische nationalistische militie, die onderdeel uitmaakt van de Oekrainse Nationale Garde en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het bataljon is gevestigd in Marioepol aan de kust van de Zee van Azov.
Volgens veel berichtgeving op internet: "laat nu juist die groep, mensen neerschieten die willen vluchten uit Oekraine".

21:  Dé escaleren ? No Way !
Dé- escalerend zijn 'we ?', ondertussen hier ook in Nederland niet bezig.
Rusland doet niet wat wij willen. Gehoorzaamd niet. Dus moet het verder gestraft worden. Klinkt banaal. Maar zo, gespeend van elk realisme, wordt er helaas in elk geval in Nederland gedacht.
- 'We' sluiten nog meer EU-sancties tegen Rusland niet uit.
- Nog meer Russische banken uit betaalsysteem Swift.
- Patriot-raketten naar Slowakije. Met 150 militairen.
- Enzovoorts, enzovoorts.

Er is ook nog steeds geen enkel besef vanwaar men nu echt mee bezig is. Zo betitelt minister Sigrid Kaag van Financiën de uithaal van Vladimir Poetin van dit weekend. Volgens de Russische president lijken de verregaande sancties tegen zijn land, die de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben opgelegd, op 'een oorlogsverklaring'. Volgens Kaag zijn ze juist 'legitiem, passend en proportioneel' gezien 'de agressie' in Oekraïne. En misschien heeft Kaag daar in theorie best gelijk mee. Wil ik niet eens ontkennen. Maar je moet ook juist in een conflict als deze tactvol kunnen acteren. Realiteiten zien, afwegingen maken. Kortom niet met je hart alleen, maar ook met je verstand besturen. Ik merk daar, tot gevaar voor ons als Nederlandse bevolking, nog helemaal niks van. Maar dan ook helemaal niks.

Maar het is erger:
Wat Nederland betreft kan er dan ook nog wel een schepje bovenop. Nederland had meer Russische banken uit het internationale betaalnetwerk Swift willen stoten dan de huidige zeven, waartoe de EU vorige week heeft besloten. Wat een boycot van Russische olie en Russisch gas voor de gewone burgers gaat betekenen ? Dat is dan helemaal op geen enkele manier interessant.

Wopke Hoekstra in het programma Buitenhof: "Levering Poolse gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te billijken". En zei ie ook nog: "Maar het is wel belangrijk dat de NAVO geen onderdeel wordt van het conflict in Oekraïne".
Hoe kun je geen onderdeel van de oorlog worden, als je wél gevechtsvliegtuigen laat leveren aan Oekraïne, tégen Rusland ???
En hoe onverantwoord breng je dan het Nederlandse volk in gevaar ???
Maar ja. Ze krijgen er toch alsmaar het fiat voor van de kiezersschare. Die staat maar één ding voor ogen: 'Ik wil GEMAK. Geen gezeur aan m'n kop. En kan dát niet ? Oke. Dan maar dood. Andere smaken zijn er voor hen klaarblijkelijk niet.

 

Nederland dringt aan bij de Europese Commissie op wetgeving die trust-kantoren en juristen moet beletten zaken te doen met 'de kliek rond Poetin'. Daardoor kunnen oligarchen via bijvoorbeeld de Amsterdamse Zuidas vermogen wegsluizen uit angst voor sancties. Brussel zwijgt hier nog over, maar voor Nederland is het duidelijk: De druk op Rusland moet nóg verder omhoog.

En dan durft Nederland, wars van alles wat ze doen, nog te zeggen ook: we gooien geen olie op het vuur. We zijn voorzichtig. Als het allemaal niet zo'n ernstige zaak was, kon je er nog om lachen misschien.

22:  Berichten kort:
@  Oekraïne-debat op 28 februari, 2022
     De voorzitster van de Tweede Kamer en alle andere partijen steunden
     het indienen van een motie van FVD niet, over de Oekraïne, terwijl het
     debat wel degelijk over de Oekraïne ging. Voorzitster: Bergkamp beweerde
     glashard dat het niet over de Oekraïne gaat. En de FVD motie mocht niet
     ingediend worden. 
     Maar waarom niet laten indienen ? Een meerderheid zou ie immers toch
     niet gehaald hebben.


@  Pepijn van Houwelingen (FVD Tweede Kamerlid). Die sprak eens over
     tribunalen. De Tweede Kamer en Media reageerden daarop, ook mijn
     inziens terécht: geschokt. Helemaal terecht. Kan ik duidelijk over zijn.
     Maarrrrrrrr bij OP1, d.d. 28 februari, 2022 laat men iemand fantaseren
     over het doden, ophangen van Baudet, terwijl een coalitiegenoot en
     Christen Unie voorman: Gert-Jan Segers ook nog gewoon ja knikt.
     Maar nu ??? Oorverdovende STILTE in de media & politiek, overal.

@
 Wat inmiddels ook een beetje vreemd van mensen overkomt is: wel een
     óngevaccineerde familie uit Oekraïne in huis nemen, maar je eigen kinderen
     op bijvoorbeeld het kerstdinér wel hebben geweigerd, omdat zij zich
     weigerden te laten prikken.

    * Diverse kranten schreven o.a. op 11 maart, 2022: "
Meeste Oekraïners
       niet gevaccineerd"
    

@   Rutte hield op 24 februari 2022 een pleidooi voor soevereiniteit en gaf aan
      het belangrijk te vinden dat landen hun eigen weg kunnen kiezen. Komt
      ergens toch vreemd over van iemand die 'ons' land aan de EU & cö wil
      uitleveren. En dat, gezien de referenda uitslagen in 2005 en 2016, ook nog
      eens tégen de wil van de eigen bevolking.
      Maar ja. Als je tégen de EU bent (zoals ie vanaf ± 2000 is), dan ben je op
      z'n allerminst toch wel iemand, die het allemaal niet begrijpt.
      Tsja...@  De oorlog in de Oekraïne nu is mede een gevolg van de door de EU en
     VS gesteunde coup in februari 2014. Een anti-Russische en proWesterse
     regering werd toen in het zadel geholpen, met o.a. het idee Oekraïne
     wel degelijk in een later stadium NAVO-lid te maken en Rusland verder
     in te snoeren. En vooral dat Rusland willen insnoeren.

@  NOS-Journaal 1 maart, 2022 (20:00uur ± 20:20:00uur). Oekraïne discri-
     mineert vluchtelingen met kleur aan de grens. Discriminatie tussen
     vluchtelingen uit Oekraïne ? 'Er zijn te veel getuigenissen'. Racisme aan de
     grens.  Officieel. Alsof de EU dat beter uitkomt (EU is al niet blij met
     lidstaat: Polen), wordt gesteld dat Polen zwarte vluchtelingen niet toelaat.
     En dat zal mijn inziens zeker gebeuren bij Poolse grenswachten af en toe.
     Zeker. Maar uit getuigenverslagen LIVE, blijkt het vaak anders te liggen.
     Verschillende zwarte getuigen, gaven aan dat juist Oekraïners zélf, hun
     vlucht bemoeilijkten. Niet de Poolse grenswachters.

     Aan Al Jazeera vertelde student Samuel George dat hij vanuit Kiev naar
     de Poolse grens wilde rijden om aan de dood te ontsnappen, maar dat
     hem bij aankomst verteld werd dat hij niet kon vluchten. Oekraïnse
     burgers weerhouden Afrikanen ervan om de grens over te steken.
    
"Ze laten Oekraïners door, maar ons niet. Ze hebben zelfs ons geld
      afgepakt. Het is alsof we geen mensen zijn".
     Op sociale media roepen mensen via een hashtag: AfricansinUkraine op
     om zwarte vluchtelingen op een menswaardige manier te behandelen.
     Er circuleren video's die laten zien hoe vluchtende Afrikanen belet wordt
     om op een trein te stappen. En die wordt daarbij druk gedeeld.
     * bronnen op 1 maart, 2022: Belgische sites zoals: Knack.BE,
        DeMorgen.BE, OneWorld.NL. En het: NOS-Journaal 20:00uur- enz.

Misschien kort door de bocht. Maar ook dit is een extra signaal bovenop alle andere corruptiesignalen, waarbij je je af moet vragen, zeker ook gezien hoe de westelijke wereld inmiddels alleen al nog maar tegen zaken zoals: diversiteit, BLM enzovoorts aankijkt ? Of je zo'n land wel op moet nemen in de EU. De EU heeft immers, juist om vergelijkbare zaken toch ook al zoveel moeite met Polen en Hongarije ? Willen ze er nog een
(misschien ff. te kort door de bocht. Maar toch), racistisch land bij ?
Mede ook dit soort 'dingetjes', roepen ook nog eens, extra dé vraag op of de EU en 'onze ?', regering ook, niet teveel door verkeerde emoties aangedreven worden, die ons ook een totale oorlog met Rusland in kunnen drukken.
En of het Europarlement op: 1 maart, 2022, wel beseft, waar ze eigenlijk echt mee bezig zijn ? (EU-parlement: hardere sancties tegen Rusland. En Oekraïne moet kandidaat-lidstaat zijn).

@  Met de EU vanaf plus minus 2000 zou er minder kans op een oorlog zijn.
     Mijn inziens een groffe leugen. In de afgelopen 20 jaar zijn we bijvoorbeeld
     geen (dikke) vrienden geworden met Rusland. En ja. Ik hoor ze het al
     roepen: 'Dat ligt aan Rusland'.  Het scheelt eigenlijk (ook door onverant-
     woorde wapenleveranties nu aan Oekraïne) zo goed als niks meer, of we
     hébben een: Total War, met Rusland.
     Rusland. Een land waar we eenvoudig door slechts maar ons verstand te
     gebruiken, een veel betere relatie mee hadden kunnen krijgen, hebben- en
     houden ook.
     Tsjonge. Wat hééft die, ons, begin 2000 verplicht opgelegde EU, ons vanaf
     die tijd ons op alle terreinen, toch enorme voordelen- en vrede gebracht.
     (Maar is dat wel écht zo ?).

@  Uiteindelijk kwam voormalig bondskanselier Helmut Kohl en Gorbatsjov
     overeen dat heel Duitsland, dus ook de voormalige DDR, lid zou worden
     van de Navo. Maar alle landen die bij de eenwording betrokken waren,
     Duitsland, Groot-Brittannië, de VS en Frankrijk, die beloofden tot op het
     allerhoogste niveau... dat het militaire bondgenootschap (NAVO), niet zou
     uitbreiden. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker,
     zei tot drie keer toe, dat de Navo ‘geen inch zou opschuiven’. De voormalig
     Franse leider François Mitterand zei zelfs dat hij persoonlijk hoopte dat de
     militaire blokken langzaam ontmanteld zouden worden’.
     Voor Gorbatsjov is dat laatste altijd de inzet geweest. Hij hoopte dat de
     NAVO zou transformeren tot een politieke alliantie waar ook Rusland op
     termijn lid van zou kunnen worden. Gorbatsjov is nog altijd teleurgesteld
     dat dit plan nooit is verwezenlijkt.

@  Opvallend, dat dezelfde mensen die Nederland in een oorlog willen
     rommelen met Rusland (ze zullen dat ontkennen, maar hun handelen in de
     praktijk, wijst daar ondubbelzinnig op !), dat die mensen. Juist die mensen,
     ook bij uitstek die mensen zijn, die voorstanders zijn van vaccinatiedwang,
     QR-Code op je Phone, waarmee je lekker en heerlijk ándere mensen mee
     kunt uitsluiten, het Digital ID, alle politiegeweld goedpraten, bepaalde
     politieke partijen willen verbieden- en mensen die nog nadenken over alles,
     (ff. z/w gesteld), in de gevangenis willen hebben.
     Als de media als een psychologisch wapen ingezet is ? Dan heeft dat bij
     teveel mensen, helaas goed gewerkt.

@  Verkiezing Trump 2016 (Trump ? Nót my president !!!). Maar:
     Er zou een connectie zijn tussen Rusland en Trump. Een in het leven
     geroepen verhaallijn, die door het tegenovergestelde kamp ingebracht
     werd.  Die connectie bestond helemaal niet. Maar 'men' mocht Trump
     natuurlijk helemaal niet (kan ik me overigens iets bij voorstellen, maar)
     Er is uitgebreid en gedegen onderzoek gedaan. Maar daar kwam geen
     spoor van bewijs voor zo'n connectie uit.
     O.A.: 'The Daily Morning News', en meer... "Investigation finds no
     conspiracy. No collusion between Trump and Russia".
     En als je dan weet hoe gebrandt 'men' erop was, dat er wél iets uit zou
     komen, dan weet je dat het puur was om Trump tegen te werken.
     En ook daar zag je hoe de media zich graag liet misbruiken om het verhaal
     van de connection between Trum and Russia, te bevestigen. Helaas voor
     hen. Ze vingen bot.  Maarrrrr, die media toch weer...

@  Bepaalde politici in politiek Den Haag stellen doodleuk- en alsof het de
     normaalste zaak van de wereld is: "Europa moet bereid zijn te doen wat
     nodig is. Ook als dat economische consequenties voor onszelf heeft. 
     De internationale rechtsorde is van onschatbare waarde en onze vrijheid is
     onbetaalbaar".
     Tsja. Maar zo praten mensen, losgezongen van de realiteit zoals die voor
     de meeste mensen is, met maandelijkse inkomens die zo ergens rond de
     € 10.000 liggen of meer, over: "economische consequenties".
     Zij kunnen de hogere rekeningen wel betalen. Maar het gewone volk ?

@  Het enorme gemak waarmee inmiddels wereldwijd ongevaccineerden,
     protest-truckers en Russen worden ontslagen of hun bezittingen afgepakt
     of anderzins aangepakt, is serieus beangstigend. En wat er op lagere
     niveaus gebeurd:
     - De Fédération Internationale Féline is een verzameling van nationale
        kattenfederaties die zichzelf omschrijft als: "de Verenigde Naties van
        kattenfederaties".
        De FIFe regelt elk jaar kattenshows binnen de aangesloten landen en
        organiseert elk jaar in oktober de wereldtentoonstelling. Daar zijn dit
        jaar dus geen Russische katten welkom.
     - En op nóg lager niveau:
        Nijmeegse snackbar haalt inmiddels: patatje oorlog, van het menu.
       
'Dat kan nu echt niet meer'.
        Tsja:
'Russisch ei', dat zal dan ook wel niet lang meer duren.

@  Onder andere Bismarck zei het al (Otto von Bismarck: voormalig Minister-
     President van Pruisen 1815 - 1898): 'Sluit een goed verdrag met Rusland.
     Want dat garandeert meer vrede in Europa'.
 
De verontwaardiging- en meer, over Rusland's optreden in de Oekraïne is
     natuurlijk wel terecht. Punt. Maar is het ergens ook o.a. selectieve
     verontwaardiging ?  Laten we eens kijken, om eens een voorbeeld op te
     halen, naar het volgende: De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama bin
     Laden en zijn terreurorganisatie Al Qaida worden voor de aanslagen op de
     Twin Towers in Amerika verantwoordelijk gehouden.  De aanslagen werden
     volgens officiële rapporten uitgevoerd door negentien uit het MiddenOosten
     (vooral
uit Saoedi-Arabië)??? afkomstige leden van Al Qaida.
     Nog afgezien van een mogelijk verdere rol van
Saudi-Arabië daarbij...
    
Vraag: waarom werden er toen geen maatregelen tegen Saoedi Arabië
     afgekondigd, maar viel men elders Midden-Oosten landen binnen ???
   

@  Als 2 mensen verderop, bij mij in de straat ruzie hebben ? Lijkt het mij niet
     handig- of verstandig, om 1 van die 2, van extra munitie te voorzien.
     Behalve..., tenzij ik stiekem, een ándere agenda heb...

@  Regimechange pogingen van het Westen en Amerika, in landen in de
     wereld. Zelfs als daar een nobele grondslag aan ten grondslag zou liggen ?
     Want om een voorbeeld te noemen: Saddam's Irak, dat was natuurlijk ook
     zeker niet: 'jé, van hét'.  Zeker niet. Dat moeten we natuurlijk ook wel
     willen zien. Maar wat hebben de regime changes ons allemaal gebracht ???
     En leren we ervan ? Is het er wel beter op geworden ? Kregen we daardoor,
     wel een veiliger wereld ?
     Ik denk dat u de antwoorden daarop allemaal, zelf wel kent.

@  Bij monde van Kaag gaf het kabinet aan, ondanks de hoge belasting op
     brandstof, geen belastingverlaging te willen. Zou ten koste gaan van
     onderwijs en zorg.  De massa accepteert het morrend. Maar: accepteert.
     Want bezuinigingen op onderwijs en zorg ? Dat wil toch niemand. Kaag
     koos, kiest haar woorden zorgvuldig. Als zij namelijk had gezegd: we
     kunnen geen belasting verlagen, want dan gaat er iets minder naar het
     klimaat ? Dan had de bevolking het misschien minder snel geslikt.
     Maar wat klimaat betreft ? Op zich ook voor mij geen onbelangrijk issue.
     Maar hebben we wel zicht wat er met die klimaatmiljarden precies gaat
     gebeuren ? En daar gaat: by the way, dan ook nog eens zo óntzettend veel
     geld naar toe, dat daar in tijden van crisis zoals nu, wel iets vanaf moet
     kunnen. En dan heb ik het nu ook nog eens alleen nog maar over die
     klimaatmiljarden...

@  Tijdens deze oorlog wordt in stilte, doorgewerkt aan het: digital ID…
    
Met de integratie QR (waar Kuipers voor gaat tekenen in mei), komen we
     echter weer een stap dichterbij een totalitaire samenleving, waarin je
     gestraft gaat worden als je anders denkt en doet- en leeft, dan wat men je
     van overheidswege voorschrijft. Onder meer jouw internetverbinding
     Anoniem (lees: VRIJ !)- aanmelden, dat gaat dan niet meer !, dat zal aan
     banden gelegd worden. Via QR merk je je straf. Cash, contant geld wordt
     trouwens  verboden (want daarmee zijn burgers niet goed genoeg mee te
     controleren. En puur alleen dát is ook werkelijk énige reden, wat men u
     daarvoor verder ook wijs probeert te maken, de énige reden dat het zal
     verdwijnen !). 'Onterecht' opgelegde boetes worden, zonder dat u daar iets
     tegen kunt doen, automatisch afgeschreven. En het zal nog veel verder
     gaan.
     Maar ja. De meerderheid van de kiezers vindt het prima. Stemmen gewoon
     op partijen die daar voor waren- en zijn.  Nadenken over hoe leuk en
     gezond de toekomst er ook mede hierdoor, er dán straks voor hun kids
     uitziet ??? No way !

@  Geldautomaten verdwijnen in snel tempo. Openingstijden van de nog
     bestaande worden of zijn ingekort. Contant, Cash geld. Dat moet en zál
     worden afgeschaft. We zien het ook terug in de toekomstplannen van de
     Europese Centrale Bank (ECB en de: Digitale Euro). Het is een aanslag op
     Vrijheid. Ook de vrijheid, om in alle vrijheid en anoniem (vreselijk woord
     voor bestuurders, heersers etc. etc. : 'anoniem'), zaken te kopen te
     verkopen.  Maar ja. De massa die maalt ook hier niet om. Als alles maar
     makkelijk blijft.  En als hun Staatsmo(dé)-biel- en de appies daarop het
     maar doen !? Verder over zaken nadenken ??? Nooit !

@  Er gaat jaarlijks veel geld van de belastingbetaler naar de EU. Om straks
     diezelfde belastingbetalers te beperken. Een digitaal ID bedacht met geld
     van de belastingbetaler en door iemand die betaald wordt van belasting-
     geld. Het is zwaar crimineel hoe- en dát dit gebeurd !

@  Hoe zit het nu eigenlijk met Corona ? 'Nicht mehr viel los damit, oder' ?
     Maar vragen daarover, stelt zich niemand. Ook niet over dat de oorlog
     misbruikt wordt om stilletjes de QR code (die echt niet écht in de ijskast
     staat !), door te drukken. De WHO gaf op 24 februari 2022 duidelijk aan:
     'Making moves on International Vaccine Passport'.
     En ondanks de aangenomen motie van Omtzigt om zo'n besluit eerst door
     de Tweede Kamer te laten gaan, kun je uittellen dat een hersenloze- of
     zelfs vijandig tegen het volk staande politieke meute, in meerderheid in de
     Tweede Kamer, Ernst Kuipers natuurlijk het fiat geeft om in mei te tekenen.
     Hij tekent hij dan voor 17,5 miljoen Nederlanders.
     #  Saillant detail daarbij: hij tekent in elk geval niet voor mij !

     Per juni 2022 moet dan de verplichting van het reizen met een QR code zijn
     ingevoerd. En vanaf dan mogen mensen het ook niet meer weigeren om
     zich vol te laten spuiten met gif. Gif. Jawél: inmiddels, geopenbaarde Pfizer
     documenten laten daar weinig meer aan onduidelijk over bestaan.
     Wie dus dacht van QR code af te zijn, leefde m.i. dan ook onder een steen.
     Als het maar even kan ? Dan zal het straks met verplichte vaccinatie erbij
     door de EU worden ingevoerd.
     * Het spijt me vreselijk. Maar ik blijf roepen: NEXIT !!!


23:   Afsluiting:
Met al het bovenstaande wil ik geen pleitbezorger zijn voor Poetin. Het is voor mij een: EVIL, personage. Alleen al, jaren en jarenlang zijn optreden in eigen land.  Navalny is er misschien nog het bekendste voorbeeld van.

Hier in het Westen moeten bepaalde mensen, dan dus ook niet de fout maken, vanwege misschien een teleurstelling in 'onze eigen leiders ?', het op te gaan nemen voor Poetin. Want zeker dán, ben je m.i. niet goed bezig.
Rusland zelf zou er op elk gebied ook flink mee gebaat zijn als Poetin op op zou krassen (En misschien Nalvalny president maken ?!).

Poetin is gewoon echt goed fout bezig. Wie dat nu nog steeds niet wil zien ?
Maar dat alles laat voor mij, de rol van de EU, NAVO en vooral de VS onverlet.
Als het echt uit de klauw gaat lopen ? Dan zijn die voor mij, minstens mede
schuldig.
* Al schiet je daar dán niet veel meer mee op.