Tweet Liners

001

002
003

004

005

006

Geen Miljardairs in de wereld.

Start onderhandelingen met Rusland. Nu ! (Wie wil een: Nucleaire Oorlog ?).

Onderwijs. Als daar prioriteiten gesteld moeten worden ? Dan exacte vakken.

Stoppen met op hout gestookte biomassacentrales.
De burger heeft altijd (Consequentieloos !), het recht om géén... keuze, te maken.
NEXIT.  Voor de gewone burgers (Maakindustrie ook !), pakt de EU slecht uit.