ZEEPKIST

 

 

 

 


 

 

23-09-2023

Auto voorstellen van een Franse EU Politica (De Franse Groenen - 21-09-2023), betreffen onder meer: ouderen de auto uit jagen. Tenminste: daar komt het op neer. Onder meer:
- Vanaf 60 jaar rijvaardigheids / gezondheidstoets
- Vanaf 70 jaar: rijbewijs steeds korter geldig

Nu zou je kunnen denken: “Voorstellen van een EU zottin”. Geen aandacht aan schenken. Maar onder “verkeerspecialisten ?”, is er helaas al draagvlak voor.
En als het EU Parlement het gaat behandelen, wat ongetwijfeld zal gaan gebeuren. Dan heb althans ik... er geen vertrouwen in dat het wel goed komt.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er eerst een richtlijn naar de lidstaten gaan, die dan in principe nog, per land vrij kunnen beslissen. Maar als het daarmee dan niet zo gaat als de EU wil ? Dan zullen er onmiskenbaar wetten komen, die bepaald beleid af gaan dwingen.

En áls het OV nu een goede vervanger zou zijn ? Maar dat wordt eerder afgebroken, dan dat dat beter wordt. En sowieso heb je op/in plattelands-gebieden eerder een eigen auto nodig. En daarbij: in je eigen auto heb- en ervaar je toch nog, ondanks alles een stukje vrijheid, wat het OV (Zelfs als goed en gratis zou zijn ?), je niet en nooit kan bieden.  In je eigen auto stap je in, wanneer en waar jij wilt, qua uitstappen idem.
Dat kan met het OV nooit !

Saillant detail: Voor een grote auto (SUV) zou je een apart rijbewijs moeten halen om die grote auto te mogen besturen. En dat omdat het grote- maar vooral ook (Volgens de visies), ook: zware... auto's zijn. De zwaarte wordt dus doorslaggevend. Maar de elektrische auto die ook heel zwaar is door de accu. Die krijgt wél een uitzondering erin.
Meer dan opmerkelijk alleen, dunkt mij.

Willen we ook- en onder meer dit soort zaken écht voorkomen ? Willen we dat echt ??? Dan rest er gewoon niks anders, dan voor te sorteren op wat 100% zeker te weten binnen no time (Enkele jaartjes), komen gaat, en op 22 november te stemmen op partijen die: o.a.: NEXIT willen.
Ik kan het helaas..., niet anders zien.

En als je dan ook nog leest dat er medici zijn die af en toe al pleiten om af te zien
van zorg en levensverlenging ouderen. Want er zouden al te veel (oude) mensen zijn. En die nemen maar ruimte in van jongeren en zijn slecht voor milieu en klimaat. Dan is het misschien bijna wel een plicht op partijen te stemmen die hier allemaal mordicus op tegen zijn.
Verbijsterend, dat dat er helaas niet zoveel zijn.

KPN en Vodafone verhogen prijzen van mobiele abonnementen fors voor klanten

Miljoenen klanten van KPN en Vodafone krijgen per 1 oktober 2023 een forse prijsverhoging te verstouwen. Beide telecomproviders claimen vanwege de hoge inflatie niet anders te kunnen.

* Commentaar:

Ik zie een patroon:
Om te beginnen, het patroon bij bijvoorbeeld: zonnepanelen.
Eerst mensen overhalen, stimuleren ze aan te schaffen. En hebben genoeg mensen dat dan gedaan ? Dan het hebben van zonnepanelen financieel steeds ónaantrekkelijker maken.
Iets wat dus ook opgaat voor the phone. Eerst iedereen aan de phone krijgen. En dan de bezitters/bezitsters daarvan het onder meer ook financieel steeds zwaarder maken.  En wat zonnepanelen dan betreft: totdat ze straks gewoon verliesgevend zijn. Want die kant gaat het zonder twijfel op.
Maar: je doet het voor het klimaat... Dus... ?

En neem de elektrische auto:
Artikel in: Autovisie (Een automagazine), van 6 juni, 2023, onder andere dat artikel laat er ook geen misverstand over bestaan: mensen de elektrische auto in gelokt- met gunstige voorwaarden in financiële zin.  Verhoudingsgewijs gunstiger dan de zogeheten: 'normale' auto's die op benzine, gas- of diesel rijden.
Maar vanaf 2026 is dat allemaal afgelopen, en betaal je: 'volle molle'.  En dat wil zeggen: veel meer (Ook verhoudingsgewijs) dan met die 'normale' auto.
Waarbij een hele grote groep mensen, met een smallere beurs, zich straks dan ook geen eigen auto meer zal kunnen permitteren. Vergeten we dat even niet !

* En er zullen meer van dit soort voorbeelden aan te halen zijn.

Terug naar the Phones: schijnbaar kun je je phone-abo ook niet zomaar opzeggen ? In het artikel van: BN de Stem, d.d. 09-09-2023, lezen we namelijk ook dat klanten weinig in kunnen brengen
tegen de prijsverhogingen. Die zouden dan deel uitmaken van de: Algemene Voorwaarden van de bedrijven, de kleine lettertjes, die zo goed als niemand ooit leest- en
zo ja... ? Daar in de meeste gevallen daar dan niets mee doen. Want anders: geen phone. En zeg nu zelf: anno: 2023... geen phone ??? Dat wil je toch niet ?!

Die Algemene Voorwaarden schrijven voor dat de tarieven jaarlijks een
keer kunnen worden aangepast. Het is daardoor niet mogelijk (Hoe is het mogelijk ???!), niet mogelijk om het abonnement op te zeggen.
Dat zou eventueel... alleen kunnen, als een voorwaarde uit de algemene voorwaarden onredelijk is. Maar die bedrijven zijn natuurlijk wel zo slim, dat ze er zorg voor dragen dat daar natuurlijk nooit sprake van kan zijn.

Maar dit alles is eigenlijk nog niet eens het ergste.
Het ergste is dat de phonebezitters/bezitsters, ook dit niet interesseert.
Evenals de zonnepanelen bezitters/bezitsters en de bezitter/bezitster van een elektrische auto.
En dus vooral dat !!!

Gode zij dank, heb ikzelf geen phone, zonnepanelen- en een elektrische auto. Waarbij je ook in de elektrische auto, technisch mogelijk, daarin ook nog eens 100% in de gaten gehouden kúnt worden.