Oorlog


Archief-Oekraine-VS-Rusland 02-04-2024: Russische betalingen aan (Ook)- Nederlandse politici (???).
* Saillant detail: men weigert echter namen te noemen- en laat mist hangen.

Dé vraag die dan bij een overgrote meerderheid op Internet opkomt, is dan... Althans zo is mij gebleken: "Wat als het 100% duidelijk: Baudet of Wilders betrof ? Zou men dan ook geen namen noemen ? Zou men dan ook mist laten hangen" ?
En dat... roept logischerwijze dan weer de vraag op van: "Als Baudet en/of Wilders het niet zijn ? Wie zijn het dan" ?

WEG  MET  DE  ROOKGORDIJNEN !En zelfs zie ik veelvuldig de vraag rijzen, van: "Nu in Europa Rechts sterker dreigt te gaan worden, worden nu opzettelijk: Rechtse partijen en Rechtser denkende mensen in een verdachtenbank geplaatst, om die hiermee zo te 'beschadigen', dat ze niet kunnen scoren bij de EU-Verkiezingen in juni 2024" ?

En het roept nog meer- en gekkere vragen op...

Overigens zou men van mij, op de eventueel desbetreffende politici, die zich zouden hebben laten omkopen..., in zo een geval..., voldoende- en de juiste actie op los mogen laten.

25-03-2024

Eind maart 2024 wordt inmiddels gesteld, door onder meer the mainstreammedia, dat veel sneller dan verwacht & sneller dan we denken, Rusland zich voorbereid op een grootschalig conflict met de NAVO.

Mijn visie erop:

Ik vraag me af of Rusland dat werkelijk doet. Want Rusland begrijpt wat dat zou betekenen. ("Wij", in het Westen, 'wij', weigeren klaarblijk te begrijpen wat dat zou kunnen betekenen !!!). Maar het wordt ons zo gebracht. Misschien om meer draagkracht te genereren onder de bevolking voor meer geld en meer wapenleverancies naar Oekraïne toe ? Wie weet, wat de werkelijke reden ervoor is, dat men ons momenteel hiervan wenst te overtuigen...

Misschien moeten we het vanzelfsprekend gaan vinden dat er bijvoorbeeld straks Duitse Taurusraketten aan Oekraïne geleverd worden. Of... (En dat kun je helaas tegenwoordig ook al niet meer uitsluiten): Amerika, NAVO, EU, desnoods zelfs straks als éérste... (Zelensky speculeerde daar al over, én inmiddels alweer !!!), kernwapens in gaan zetten tegen Rusland. Als éérste dus. Als éérste... (Laat dat eens tot u doordringen !!!). Want "Ons", credo blijft immers: 'Rusland mag niet winnen', toch ?

En wat dat gestelde voorbereiden van Rusland dan dus betreft (Dat doet Rusland mijn inziens tenminste, dus helemaal niet. Maar voor onderstaande nemen we het ff. fictief aan), dan zou men eigenlijk de vraag ook nog moeten stellen in hoeverre we daar zelf medeschuldig aan zijn ?
Want:

- We zijn uit pure lamlendige gemakzucht, verblind door ónterechte haat, jegens Rusland.
- We ondersteunen, ook tégen referendum uitkomst 2016, een niet NAVO, niet: EU-Land.
- We weigeren ("Boris J." stond dat kort na begin oorlog ook niet toe) te onderhandelen.
- Er zijn... inmiddels NAVO troepen in Oekraïne (Is m.i. gewoon een: oorlogsverklaring).
- We pakken onterecht Russische tegoeden aan (Wat vindt de bankwereld daar écht van ?).
- We weigeren naar geschiedenis te kijken, die ons handelen absoluut niet rechtvaardigt.
- We stellen sancties tegen Rusland in (die feitelijk alleen EU-Burgers raken. Maar goed).
- NAVO stuurt wapens en inmiddels zelfs F-16's naar Oekraïne.

- NAVO houdt puur om provocatieve redenen grote oefening aan Russische grens.
- NAVO denkt serieus aan grondtroepen naar Oekraïne (Denk aan: uw zoon of dochter !).
* En er is een heel scala meer... aan zaken op te noemen...

Ik snap ook het volk (In meerderheid) in de EU-Landen niet. Ook het Nederlandse volk niet, die op: 22 november, 2023, dit klaarblijkelijk niet meenam in hun keuze, die ze in het stemhokje mochten maken. Het volk, dat laat zich klaarblijkelijk dus graag verblinden door eenzijdige berichtgeving in de Europese- en Nederlandse mainstreammedia.

Op moment van schrijven (25-03-2024), is het voor mij nog speculeren, ten aanzien van de verschrikkelijke aanslag, concertzaal Moskou, d.d. 24-03-2024Aan de Linkerkant van de politiek, daar beschikt (Mijn inziens dan), alleen de: SP, over nog wat gezond verstand, getuige onder meer, onderstaande motie:


 


 

Poetin waarschuwt Westen: 'Rusland is klaar voor kernoorlog' en 'zal troepen legeren aan Finse grens' (13-03-2024)

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Westen nogmaals gewaarschuwd dat zijn land “klaar is voor een nucleaire oorlog” als er westerse troepen naar Oekraïne gestuurd zouden worden. Rusland zal ook troepen legeren aan de Finse grens, nu dat land lid is geworden van de NAVO.

Verschillende landen zoals Frankrijk en Polen hintten de afgelopen weken op een scenario waarbij westerse militairen naar Oekraïne gestuurd zouden worden....
Die dreiging, gecombineerd met vermeende Amerikaanse plannen om kernwapentests te hervatten, zorgen ervoor dat Poetin nu dreigt met tegenmaatregelen.

* Persoonlijke noot:
'Alles', overziende, ook de geschiedenis meenemende. Dan kan ik het (Nogmaals) zelf niet anders zien, dan dat Amerika, NAVO, EU en het Westen ons: doelbewust... een (Kern)- oorlog willen laten ervaren. 

Als je voor reële vrede- en onderhandelingen was- en bent ? Dan werd- en word je nog steeds in zeker: Europa, als gestoord gezien ???
Als je echter voor aansturing... op de totale vernietiging bent, niet ! (?)
Het spijt me. Maar ook daar, vind ik wel iets van.

En maken we ons geen illusies: Poetin & Rusland (Wat je daar ook maar van kunt vinden ! En daar kún je inderdaad veel van vinden ! Maar... )- die gaan deze oorlog niet verliezen.
Face it !
06-03-2024:
Escalatie wordt voorbereid: Zelensky roept NAVO op om “preventieve aanvallen” uit te voeren op Rusland om de mogelijkheid v een Russische nucleaire aanval “uit te sluiten”.
Twee jaar geleden riep ie daar ook al toe op, maar toen zei ie dat ie fout geinterpreteerd werd.

Zeker degenen die deze 'zaak', al vanaf het begin volgen, kunnen zo langzamerhand bijna toch niet anders meer, dan de indruk krijgen, dat Rusland, bij alles wat het is..., toch minder een bedreiging voor onder meer de West Europese burgers is, dan 'onze eigen ?', NAVO, Joe Biden's Amerika, het Westen in haar geheel en de EU...Conflict tussen Rusland en NATO, Duitsland en Frankrijk bereikt hoogtepunt (03-03-2024)

Afgelopen week is dus een audio gesprek tussen Duitse leger generaals uitgelekt, waarbij een plan besproken werd, om de brug die de Krim met het Russische vasteland verbindt op te blazen met lange-afstand Taurus raketten.

Ze bespraken of die Taurus raketten wel efficiënt genoeg waren om de brug volledig op te blazen. En hoeveel er nodig zouden zijn. Ze gaven aan, om zo'n 100 Taurus raketten daarvoor in te willen zetten.

Ook werd besproken op welke manieren ze hun rechtstreekse betrokkenheid bij aanvallen op Russische doelwitten van de hand zouden kunnen wijzen en welke opties er daarvoor waren.

Poetin heeft deze brug in 2014-2015 ook laten bouwen omdat voormalig President Poroshenko alle watervoorzieningen naar het schiereiland in 2014 had afgesloten en miljoenen burgers zonder water had gezet. Waarbij ook alle bevoorrading van levensnoodzakelijke levensmiddelen had geblokkeerd.
Die brug, die Poetin liet bouwen is dus vanaf die tijd ergens, min of meer als ook, als iets noodzakelijks te zien en als zo ongeveer de enige levensader voor de inwoners van de Krim.

Olaf Scholz (Bondskanselier van Duitsland), heeft wel te kennen gegeven (En zegt dat ook nu nog...), dat Duitsland geen lange-afstands Taurus raketten zal leveren aan Oekraïne omdat hij vreest dat het Kiev Regime ze zal gebruiken voor het bombarderen van Moskou. Maar belangrijk hierbij is, in hoeverre: hij- en die uitspraak van hem te vertrouwen is cq hoelang die (Onder: Joe Biden's Amerika cq Engeland's [ónteréchte] druk...), standhoudt ?

 
Het is, wat je verder ook van Poetin en Rusland kunt vinden, niet vreemd, dat Poetin en Lavrov, bepaald niet in hun sas waren toen ze kennis namen van de audio opname. Des temeer, omdat Macron en Scholz recentelijk ook openlijk aangekondigd hebben, dat ze NATO-troepen in Oekraïne willen inzetten (En een 'hoge' NL-Militair gaf aan, er ook niet vies van te zijn, dat de kinderen van het gewone volk, het slagveld opgestuurd zouden worden).

Macron en Scholtz zijn hierop aangesproken door het Kremlin, maar weigeren om dit in te trekken. Met andere woorden: ze zetten het plan om Westerse militairen naar Oekraïne te sturen dus onverminderd verder. Onnodig te zeggen dat als Nato, Frankrijk en Duitsland (En dan ook: Joe Biden's Amerika) hun plannen verder doorzetten, een wereldoorlog, die deze keer écht: állesverwoestend zal zijn, onafwendbaar is.

In plaats van te onderhandelen met Rusland (Dat had, zonder tussenkomst van Boris J [VK], al na de eerste drie dagen oorlog een feit kunnen zijn !!!), iets wat voor de burgers van Europa het beste scenario was- en zal zijn, sturen: “Onze ? Leiders”, in feite nu gewoon aan op een kernoorlog met Rusland, in de zwaar debiele, gestoorde- en misschien zelfs ook nog wel: misdadige overtuiging, dat die voor ons winbaar is, ook nog.
En Joe Biden's Amerika "lacht zich desnoods... hartstikke dood" (Oké. Iets té scherp neergezet. Maar toch...). Want op hun gebied, zal die oorlog, n.a.w. niet... uitgevochten worden.
Bedenk dat ook eens even !!!

Het lekken van de betreffende info, werd
onder andere, ook besproken in: Nieuwsuur, zondagavond: 03-03-2024. Zoals te verwachten, ging de ontsteltenis over deze zaak, puur en alleen maar uit, naar dat de Russen toegang hadden weten te krijgen, dat de beveiliging niet op orde was.  Dat het afgeluisterd kón worden- enzovoorts.

Maar over de inhoud, die desastreus is voor de gewone burgers in Europa, want die laat een onmenselijke, oorlogszuchtige- en redeloze, hersenloze- en misschien wel misdadige agressiviteit van alles zien, wat boven de rang van: Kolonel EU militairen uitkomt... Geen letter !!! En juist daarover. Over de inhoud van die gelekte gesprekken, dáár had het over moeten gaan. Maar nogmaals: (Bewust ?), niets daarover.

Mijn zorg zit ook bij de bevolking in de meeste EU landen. En dat die dus niet zien. Niet willen zien, wat er werkelijk gebeurd ? Zelfs als (O.A. nu...) de bewijzen klinkklaar voor hun ogen, op tafel liggen...
En misschien is dát, nog wel het echt allerergste.

Voor zover men dat toch mocht denken: Ik ben (Ik schrijf het nogmaals hier): absoluut niet voor Poetin. Ben ik absoluut geen fan van. Kan ik u garanderen ! Maar dat wil niet zeggen, dat ik daardoor... dan automatisch álles prima vind van hoe wij (Joe Biden's Amerika, NAVO, het Westen & EU), hoe wij: Rusland tegemoet traden in het verleden en nu, in deze oorlog.  Dat is, buiten het mogelijke... belang van de wapenindustrie (?), Absoluut niet, in het belang van de Europese bevolking. Maar dan ook: absoluut- en helemaal niet !

En verder "moeten", we ons misschien de vraag stellen, welk een drama het eigenlijk is, dat in de Haagse Politiek, eigenlijk alleen maar, het: FVD... vrede wil. Ikzelf had juist dit nu graag andersom willen zien. Maar álle... overige partijen, die lopen klaarblijkelijk met het verstand op nul ? Hersenloos, lijkt het, achter het bestaande oorlogsnarratief aan, niet willen wetende, welke consequenties dát, ook voor Nederland- en de Nederlandse burgers al heeft- en nog meer, in negatieve zin, hebben kan.

 


 


De Franse president: Macron,
riskeert duidelijk een nucleair conflict met Rusland. Hij sluit het sturen van Franse soldaten naar het front niet meer uit. (27-02-2024).
En dat nog wel terwijl Rusland minder..., schuld heeft, aan deze oorlog dan: Amerika, het Westen, NAVO en de EU.

Het is helaas, helaas- en nogmaals: helaas, maar toch: helaas zeer terecht dat het Kremlin over de uitspraken van Macron zegt: "Dat betekent conflict met NAVO". (27-02-2024).

En terwijl daar álle redenen voor zijn om dat wél te doen, wordt er (In opdracht van Amerika- of om de kansen voor Rutte niet te verkleinen ???), geen woord gesproken in het westen- én door 'onze' demissionaire bestuurders hier in Nederland over vrede- of onderhandelingen met de Russen.
Waarom zo agressief op het oorlogspad, ten aanzien van een oorlog, die we per definitie ook nog eens nooit zullen winnen ?

Het sturen van Europese troepen naar Oekraïne, dat betekent natuurlijk, helemaal niets anders dan dat wij, door: "Onze ? Leiders ?", daadwerkelijk een oorlog met Rusland ingezogen worden.
De Verenigde Staten geven nu wel aan niet bereid te zijn om militairen naar Oekraïne te sturen. En veel Europese landen zeggen ook, daar niets voor te voelen.
Maarrrr... de ideeën zijn geoppert...
Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Hongarije, Zweden, Polen en Tsjechië maakten later duidelijk zo'n stap nog... niet te overwegen. (Nóg... niet...).

Het volgende blijf ik echter ook herhalen: "The voters, to blame !"Op o.a.: Radio 1, d.d. dinsdag 23 januari, 2024, zo tussen 11:00:uur en: 11:30 uur werd door een of andere: Mart de Kruif (Een Nederlandse voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht. En van 25 oktober 2011 tot en met 24 maart 2016 commandant Landstrijdkrachten - 65/66 jaar), gewoon gesteld dat de visie van het westen op Poetin is, dat hij het grote Russische Rijk wil herstellen (Onzin. Maar goed).

De Kruif is ook een stevige voorstander van het doorzetten van acties tégen Rusland gericht. Je vraagt je hoe iemand, met zo'n kijk op ? Met zulke denkbeelden ook. Hoe heeft zo iemand het zover kunnen schoppen ? Of misschien moet je wel vragen stellen bij alles en iedereen die hem heeft... laten bereiken, wat ie bereikte.

Maar het kan altijd nóg erger: krap an een week geleden
zei de hoogste militair van de NAVO, generaal Rob Bauer (Ook bij zo iemand kun je je de vraag stellen hoe zo iemand op zo een positie terecht kon komen, Etc. ?). Hij gaf aan dat de burgerbevolking van de NAVO zich moet voorbereiden op een oorlog op eigen bodem. Die bewering werd op dinsdag 23 januari, 2024 terécht... afgezwakt door NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. En alleen al dat Stoltenberg dat pareerde, kan (Oke: is mijn eigen inschatting. Maar toch...), kan al aangeven dat ook hij wat vindt van zo'n: Rob Bauer.
Stoltenberg gaf aan: "We zien geen directe- of onmiddellijke dreiging voor een van de NAVO-Bondgenoten".
Maar ook dan: al die oorlogsretoriek ? En dat tegen een land, waar we, als ik het enigszins chargeer, "bevriend", mee hadden kunnen zijn.  Rusland. We hadden er belangrijke economische binding mee- en/of kunnen krijgen (Gas, bijvoorbeeld !).

En dan nog demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot. Die reageerde instemmend op de uitspraak, waarschuwing van Rob Bauer.  Ook zij meende (Om de visies op Poetin en Rusland in stand te houden ?), met, dat Poetin echt niet bij de grens van Oekraïne stopt, als Oekraïne verliest.
Zoals ik in het begin al aangaf: voor zover mijn kennis tot nu toe reikt, geloof ikzelf daar echt helemaal niks van.  Want dan komt er ook voor Poetin teveel op het spel te staan.

En inmiddels wordt een zich graag laten hersenspoelende jeugd, voorbereid op herinvoeren dienstplicht. Althans, daar spreekt men de laatste tijd meer en meer over. "Je 'moet' je land dienen.  Maar er is meer. We "moeten", naar een oorlogsindustrie toe. Pensioenfondsen 'moeten' investeren, beleggen in de wapenindustrie.
Maar wacht eens even ? Zou dat nieuwe pensioenstelsel dat soms makkelijker maken ? En is het mede ook daarom ingevoerd, voor alleen de 'gewone' burgers ? Politieke ambtsdragers tot en met burgemeesters en wethouders aan toe, die hebben er immers géén last van...

Maar buiten de jeugd, wordt verder ook alles en iedereen voorbereid op dé oorlog. De geesten 'moeten' klaarblijkelijk rijp gemaakt worden voor dé oorlog... Een oorlog die voorkomen had kunnen worden, en voor zover ik het dus allemaal zie, wat Poetin zelf betreft, er in principe ook niet hoeft te komen. Maar 'wij'. Onder leiding van: Joe Biden's Amerika, waar Nederland helemaal idolaat van meent te moeten zijn ( Dat wij ook... als enig EU-land..., als: énig EU Land... meedoen met Amerika en Engeland, met aanvallen op de Houthi's in Jemen... Dát zou al boekdelen moeten schrijven ! En ons de ogen open laten gaan. Maarrrrrrrrrr... niks daarvan !).

Maar wij, als Nederland lopen helemaal (Bijna eenzaam aan de top te zien), voorop in de strijd tégen Rusland. Ook nog, als dus op dinsdagochtend, 23 januari, 2024, NAVO chef: Stoltenberg zelf aangeeft dat er geen
acuut gevaar voor oorlog op eigen bodem is. Met andere woorden: dat er qua agressie van Rusland buiten Oekraïne (Geen NAVO/EU-Land !), weinig aan de hand is ! Maar dan toch eisen 'we', als naar alle waarschijnlijkheid het meest agressieve EU-Landje tégen Rusland, om door te kunnen denderen met 'onze' onterechte haat naar Rusland toe.  En klaarblijkelijk wil een overgrote meerderheid in dit land dat ook. Zonder nadenken, zonder de geschiedenis te kennen, te willen kennen, wordt door de massa hier, gewoon klakkeloos nagepraat, dat Rusland de grote vijand is. 

Het Oekraïnereferendum van 2016, waarbij de meerderheid van dit volk aangaf, niks- tot maar bitter weinig op te hebben met: Oekraïne. We wezen de Oekraïne zelfs in overgrote meerderheid en ondubbelzinnig af !!! Dat is de massa klaarblijkelijk alweer vergeten ? (Over succesvol hersenspoelen gesproken...).
En dan verder in de media. Daar wordt o.a. al gesproken over het in huis halen van voedsel- en noodpakketten.  En gezien hoe de overgrote meerderheid van dit volk ook al slaafs de bevelen opvolgde voor de: vaccinaties * (Waarbij voor die grote groep een bevel of dwang niet eens nodig was ? Ze meenden zelf al te kunnen bgrijpen hoe belangrijk dat was !), hoeven we ons dus ook helemaal niet meer te verbazen dat het inmiddels dan ook al helemaal storm loopt bij winkels, centra's, bedrijven en locaties waar die pakketten (Die men nu ook in prijs zal verhogen. Maar wat de massa niet interesseert !) te krijgen zijn. Of misschien: te krijgen waren... ?

vaccinaties *
Op 23-01-2024 was in kranten en dagbladen onder meer te lezen dat bijwerkingencentrum: Lareb... een patroon erkent van longcovidachtige klachten ná vaccinatie.  Er zou verband zijn tussen een patroon van langdurige gezondheidsklachten en coronavaccins.
Het zou, althans m.i.  ... te denken moeten geven, dat zo een 'bedrijf / centrum', dat publiekelijk gaat maken. Daar wordt het niet makkelijker van om de zogeheten: 'wappietheorieën' over vacinaties als 100% onzin af te doen.De vrede, die best tot op aanvaardbaar niveau, gehandhaafd had kunnen worden, die is, zoals ik het zie, door Amerika, NAVO, EU en het Westen zelf (Bewust ?), geweld aangedaan.
Wie kennis van zaken heeft, weet dat Rusland (De historie objectief- en eerlijk meenemende...), ... daar eigenlijk maar voor een klein deel verantwoordelijk voor was- en is.

* Maar goed. Nu ben ik natuurlijk een: Wappie, die het allemaal niet goed begrijpt...
   Ja..., ja...

 

 


Nederlandse superdrones gluren straks naar de Russen:
‘Met onze neus op de frontlinie’
AD: 23-01-2024

Drie Nederlandse superdrones gaan vanaf begin volgende maand de Russen in de gaten houden aan de oostgrens van de Navo. Het is voor het eerst dat de onbemande vliegtuigen van de Nederlandse luchtmacht in het buitenland worden ingezet. Militairen aan het woord over deze bijzondere missie: ,,Het wordt een spannende operatie.”

Veel meer dan jammer alleen, dat ook: "Nederland", absoluut geen stappen zet om: dé-escalatie..., die door de houding van "Het Westen" (Lees: Joe Biden's Amerika), steeds dichterbij komt, te voorkomen.
Want ook hiermee, komt dat allemaal dichterbij.December 2023:
Inzet F16's door: "Oekraïne", tegen: Rusland ? Dat is
een grote stap, dichterbij een: Derde Wereld Oorlog.  Normaal gesproken (Met de klemtoon op: "Normaal gesproken" !), lijkt het mijzelf vreemd dat de 'gewone' burgers daar tuk op zijn.

Maar ja. De 'gewone' burgers. Het gros daarvan, althans zo schijnt het mij, laat zich graag hersenspoelen. Dus wie weet ?Los van het feit..., feiten... ten aanzien van de noodzaak ervan. En los van visies dat je er niet moeilijk over moet doen, omdat het toch logisch is. En misschien... is dat ook zo.
Maar toch is het nu volgende: opmerkelijk te noemen.
En met het gebruiken van het woord: 'opmerkelijk', ben ik nog mild.

1 - Je gaat werken, en de Staat neemt ± 47% van je af.

2 - Je gaat winkelen, kopen. En de Staat neemt ± 21% van je af.

3 - Je gaat tanken, en de Staat neemt ± 67% van je af.

4 - Je gaat leven, maar je zucht onder de financiële lasten.

5- Enzovoorts. De lijst is nog veel langer.

Maar als je dan vraagt, waarom je zo weinig geld overhoudt ? Of waarom je aan de bedelstaf- of erger geraakt bent ? Of anderszins in de ellende geraakt bent ? Dan is het allemaal ineens... de schuld ván... de: Russen !?
Tsja...Oek-VS-Rus

Israël

Optie-2

Optie-3  "Oekraïne" vs: Rusland

Het stemgedrag van de bulk van de kiezers, dat heeft ons ook, wat de oorlog tussen Rusland en: "Oekraïne" (Lees: Joe Biden's Amerika), onder andere- en mede in financiële problemen gebracht.  Door dat stemgedrag, kon iemand zoals Rutte & cö, blind de kant van: Joe Biden's Amerika kiezen. Met alle gevolgen (En nog mogelijke gevolgen ) van dien.

Het is een complex internationaal conflict.  Omdat we als land met Joe Biden's Amerika mee zijn gaan doen. Iets waar ikzelf zwaar op tegen was.  Hoofdzakelijk door dat meedoen, kampen we onder meer met energietekorten en torenhoge inflatie. Voor enorme aantallen aan gezinnen betekent dat inmiddels onder meer: onbetaalbare energierekeningen- en dat het leven uberhaupt een heel stuk duurder geworden is.
En is het eind daarvan d.d. 31 augustus, 2023 al in zicht ?

"Onze ?", oorlog tegen Rusland (Niet mijn oorlog !), die zet qua santies trouwens ook nog niet veel zoden aan de dijk. Het lijkt er zelfs op dat ze een averechts effect hebben.
Alles wat we geácht worden te doen tegen Rusland, dat veroorzaakt juist aan deze kant veel narigheid, zoals enorme prijsstijgingen voor de Hollandse huishoudens op zo goed als elk gebied. En als je dan inmiddels (Voor wie het wil weten ?), kunt zien dat de inkomsten van Rusland uit olie en gas sinds de oorlog zijn verdubbeld- en de Roebel enorm sterk is ?
Dan zou ook dát, toch te denken moeten geven. Maar nee: o.a. het Hollandse volk, wenst te slapen- en vooral niet gestoord te worden.
Meegaan in ook het Nederlandse overheids narratief, dat is immers veel gemakkelijker. Stel je voor zeg, dat je je echt zou moeten gaan verdiepen in ook deze materie ? Hoe het zover gekomen is- en wat er 'echt' aan de hand was- en is ? Nee hoor. Te vermoeiend ook- en helemaal geen zin aan.

Buiten de westerse wereld, Joe Biden's Amerika- en The UK, kijken de overige landen op
deze planeet anders naar Rusland.  De grootste landen ter wereld, India en China, die zoveel mogelijk olie en gas uit Rusland kopen, hebben geweigerd zich te scharen achter de sancties van de EU en de VS, evenals Saoedi-Arabië, een groot deel van Afrika en Zuid-Amerika. Argentinië, bijvoorbeeld, lijkt zich zeer binnenkort aan te sluiten bij de door Rusland geleide BRICS-alliantie.
En rara, hoe kan dat nu ? En waarom... doen zij niet... met: "Ons ?", mee ???Begin april was op diverse 'gerenommeerder' Nieuwssites nog te lezen dat Oekraïne tot een van de meest corrupte landen behoort.
Wil je zo'n land er uberhaupt bij hebben ? Dan dienen er voorwaarden gesteld te worden waaraan voldaan moet worden.

In cijfers van E&Y Accountancy stond Oekraïne in 2012 nog vet in de top 3 van meest corrupte landen in de wereld. Samen met Colombia en Brazilië. In 2017 deed Oekraïne het ietsiepietsie minder slecht.
Toen stond het land op 9.

Het bureau Transparency International's Corruption Perceptions Index: dit bureau werkt met een ranglijst van minst tot meest corrupte land. Van de 180 landen stond Oekraïne in 2021 nog op plaats 122.  Het is daarmee praktisch, het meest corrupte land van Europa.

Logisch dat er dan een waslijst aan voorwaarden bestaat voor Oekraine om EU lid te kunnen worden. Minder logisch volgens mij, is dan wel, om veel van die voorwaarden te schrappen.


De hoogste tijd om, inplaats van nu aan te sturen op een kernoorlog (Die niet in Joe Biden's Amerika uitgevochten zal worden), met toezeggingen aan Oekraïne voor: F16 vliegtuigen, en meer onmenselijker wordend wapentuig uit Joe Biden's Amerika, om aan te sturen op onderhandelingen.
Helaas is ook "Onze ?",  Tweede Kamer daar blind voor. Alleen FVD en BVNL willen daarop aansturen.  Wat mij betreft, een drama dat je je these days af moet vragen waarom het verstand nu juist bij slechts die twee partijen schijnt te zitten, en niet bij de rest... ?

Die rest wil de procedure zelfs versnellen om Oekraïne op te nemen.
Consequenties daarvan ??? Zij die erover beslissen, zullen er niets van merken, maar het gewone volk, wel.
- We krijgen dan het armste- maar ook vooral: het corrupste land van Europa erbij.
- O.A. de Nederlandse belastingbetaler zal dan voor hoge kosten opdraaien.
- De EU zal dan écht... rechtstreeks verwikkeld raken in het conflict met Rusland.

De landen die Europa in deze oorlog duwen: The UK- en Joe Biden's Amerika, liggen op grotere afstand, en zullen dus... niet van de oorlog lijden.  Is het dan even makkelijk om oorlogszuchtig te zijn !!!?

Maar ja. In de hoofden van het gros, van de zich uit pure gemakzucht graag laten hersen-spoelende Hollanders, is de visie al ver gegroeid, dat het echt asociaal is, om aan je eigen land, je eigen mensen, maar vooral om natuurlijk gezond, verstandig te denken.
Ook 22 november 2023 (Verkiezingen), zal zo goed als zeker, géén kentering brengen.

* Wel komt bij dit alles natuurlijk een vraag bovendrijven zoals bijvoorbeeld:
  'Of we alles maar moeten accepteren wat Rusland en Poetin doen- en mogelijk willen' ?
  Mijn antwoord daarop is- en blijft een ondubbelzinnig: Nee.
  Het is natúúrlijk een slechte zaak, dat Rusland Oekraïne binnengevallen is.
  Maar of we daarvoor... toch ook niet naar andere 'spelers', in 'het veld', moeten kijken ?
  Zie daarvoor, o.a. de hier bovenstaande link van: Archief ("Oekraine" VS Rusland).